Yataş hisse yorumu değerlendirmesi ve teknik analizi

Bu hem bir borç maliyeti hem de bir işletmeyi finanse etmek için kullanılan özkaynak maliyetinden oluşur.

Bir şirketin sermaye maliyeti büyük ölçüde şirketin güvenmeyi seçtiği finansman türüne bağlıdır – sermaye yapısı. Şirket ya sadece özkaynağa ya da sadece borca ​​güvenebilir ya da bu ikisinin bir kombinasyonunu kullanabilir.

Finansman seçimi, sermaye maliyetini belirleyeceği için sermaye maliyetini her şirket için önemli bir değişken haline getirir.

 Şirketler, yeterli fon sağlayan ve sermaye maliyetini en aza indiren optimal finansman karışımını arar.

Ayrıca, yatırımcılar sermaye maliyetini, şirketleri potansiyel yatırımlar olarak değerlendirirken finansal ölçütlerden biri olarak kullanmaktadırlar.

Sermaye maliyeti de önemlidir, çünkü şirketin DCF analiz modelindeki serbest nakit akışları için iskonto oranı olarak kullanılır.

Birçok şirket, işlerini finanse etmek için borç ve özkaynak birleşimini kullanır ve bu şirketler için toplam sermaye maliyeti, ağırlıklı olarak sermaye ortalama maliyeti (WACC) olarak bilinen tüm sermaye kaynaklarının ağırlıklı ortalama maliyetinden elde edilir.

Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı

Sermaye maliyeti, şirketin sermaye yapısını belirlemede önemli bir faktördür.

Bir şirketin optimal sermaye yapısının belirlenmesi zor bir çaba olabilir çünkü hem borç finansmanı hem de öz kaynak finansmanı ilgili avantajları ve dezavantajları taşır.

Optimal Sermaye Yapısı

Borç, öz kaynaklara kıyasla daha ucuz bir finansman kaynağıdır.

Şirketler borçlanma araçlarından, mevcut borçlara yapılan faiz ödemelerini gidererek ve böylece şirketin vergilendirilebilir, gelirini azaltarak faydalanabilirler.

Vergi borcundaki bu azalmalar vergi kalkanı olarak bilinir.

Vergi kalkanları şirketler için çok önemlidir, çünkü şirketin nakit akışlarını ve şirketin toplam değerini korumaya yardımcı olurlar.

Ancak, bir noktada, ek borç verme maliyeti yeni öz kaynak verme maliyetini aşacaktır.

Çok borcu olan bir şirket için, yeni borç eklemek temerrüt riskini, mali yükümlülüklerini yerine getirememe riskini artıracaktır.

Daha yüksek bir temerrüt riski, yeni borç verenler daha yüksek temerrüt riski için prim ödenmesini isteyeceğinden borç maliyetini artıracaktır.

Buna ek olarak, yüksek bir temerrüt riski de öz kaynak maliyetini artırabilir çünkü hissedarlar öz kaynak yatırımıyla ilişkili ek riski üstlenmek için büyük olasılıkla şirketin borç enstrümanlarının getiri oranının üzerinde bir prim beklerler.

Yüksek maliyetine rağmen (hisse senedi yatırımcıları borç verenden daha yüksek bir risk primi talep eder), hisse senedi finansmanı caziptir, çünkü şirket için varsayılan bir risk oluşturmaz.

Ayrıca, öz sermaye finansmanı, özellikle şirketin kredi verenlerle geniş kapsamlı kredisi yoksa büyük miktarda sermaye toplamak için daha kolay bir yol sunabilir.

Bununla birlikte, bazı şirketler için, hissedar finansmanı mevcut hissedarların iş üzerindeki kontrolünü azaltacağı için iyi bir seçenek olmayabilir.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri
istanbul escort