Olmuksan, Fiili Dolaşımdaki Payını Yükseltmeye Karar Verdiğini Açıkladı

27.10.2020 – Olmuksan, çoğunluk hissedarı Olmuksan, I.P. Container Holdings’in (İspanya) elindeki payların bir kısmının Borsa İstanbul’a satışına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu kararın hissenin Borsa’nın Ana Pazarı’nda işlem görmesini sağlamak için alındığı bildirildi. Hatırlatma yapmak gerekirse Borsa İstanbul 1 Ekim’den itibaren yeni pazar sistemini devreye almış ve likiditesi düşük hisseleri alt pazara taşımıştı. Olmuksan’ın fiili dolaşımdaki payı %6,1 olduğu için halihazırda Alt Pazar’da işlem görmekte. Olmuksan tarafından Olmuksan, I.P. Container Holdings (Spain) S.L. (IP) Paylarının Bir Kısmının Borsa İstanbul’da Satışı hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

“I.P. Container Holdings (Spain) S.L. (“IP”), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki (“Olmuksan”) (hâlihazırda borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulan) paylarının bir kısmını satmaya ve ayrıca 02.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız doğrultusunda, gelecekteki Borsa İstanbul satışları için ilave Olmuksan paylarını borsada işlem gören nitelikte paya dönüştürmeye karar vermiştir.

Borsada işlem gören nitelikte paya dönüşümün ve Borsa İstanbul’daki satışın amacı, Olmuksan’ın Ana Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul tarafından gerekli görülen asgari %10,0 fiili dolaşım oranının karşılamasını sağlamak ve ayrıca Olmuksan paylarının hâlihazırda sadece %6,1’inin fiili dolaşımda olmasından dolayı Olmuksan paylarının alım-satımları için daha derin bir pazar yaratmaktır. Bilindiği üzere Olmuksan, Borsa İstanbul’un pay piyasasındaki pazar yapılarının ve pazarları belirleme kriterlerinin revizyonu sonucunda 1 Ekim 2020 tarihinde Alt Pazar’da işlem görmek üzere yeniden sınıflandırılmıştır.

İşbu özel durum açıklaması tarihi itibariyle, IP’nin Olmuksan’da halihazırda sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değere sahip 23.203.208.500 adet paydan (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %93,9’unu oluşturmaktadır) her biri 0,01 TL nominal değere sahip toplam 1.361.040.316 adet pay (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %5,51’ini oluşturmaktadır) borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulacaktır.

Bu doğrultuda IP, bu işlem gören nitelikteki payları Borsa İstanbul’da satma kararı almıştır. Satış işlemi bugünden itibaren ve gerekli görüldüğünde 988.410.000 adet paya kadar (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %4,0’ü) yapılabilecektir. IP, satışın olduğu her gün gerekli açıklamaları yapacaktır. IP, ayrıca, Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %1.51’ine eşit olan, hâlihazırda borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutulan kalan satışlarını da satmaya devam edebilir. Kısmen veya tamamen IP tarafından yapılacak satış, sermaye piyasası mevzuatı (örneğin işlem yasaklı dönem) ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabidir.

IP ayrıca, her biri 0,01 TL itibari değere sahip 700.000.000 adet ek Olmuksan payının (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %2.83’üne tekabül etmektedir) borsada işlem gören nitelikte paya dönüştürülmesi için gerekli işlemleri derhal başlatacaktır. IP’nin önümüzdeki 6 aylık dönemde gerekli görmesi halinde söz konusu payların zaman zaman Borsa İstanbul’da satışa sunulması mümkün olacaktır.”

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

casino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri