Kanal Finans

İstanbul Sanayi Odası, PMI Endeksi Nisan'da Belirgin Yavaşlamaya İşaret EttiSalgınla mücadelenin ekonomik faturası… İş Yatırım

04.05.2020 – PMI rakamları salgına karşı mücadele için alınan önlemlerin Türkiye ekonomisine faturasını tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Mart ayındaki 48,1 seviyesinde Nisan’da 33,4’e gerileyen PMI verisi ekonomide 2008 küresel krizi sonrası görülen en sert daralmaya işaret ediyor.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Üretim ve yeni siparişlerdeki gerilemeler küresel finans krizinin en yoğun hissedildiği dönemi bile aşarken, istihdamda küresel kriz sonrası görülen en sert daralma yaşanıyor. Açıklanan PMI rakamları, tüketici güveni, kredi kartı harcamaları ve elektrik tüketimi verileri Nisan ayında sanayi üretiminde %10 civarında bir daralmaya işaret ediyor.
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomideki daralmanın ilk tahminlerden daha sert oluşu ve yılın ikinci yarısındaki toparlanmaya yönelik belirsizlikler 2020 yılı için öngördüğümüz kötü senaryonun (%-4,5) baz senaryoya dönüşme ihtimalini artırıyor.

2020 yılındaki sert daralma sonrasında 2021 yılındaki toparlanmanın “derin V” mi yoksa “derin U” mu olacağı iç talepteki canlanmanın yanı sıra ana dış ticaret ortaklarımız Avrupa ve Ortadoğu ekonomilerinin seyrine ve Türkiye varlıklarına yönelik risk iştahına bağlı olarak belirlenecek.

 

İSO Nisan PMI Rakamları

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) nisan ayında 33,4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki yavaşlama, küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı verileri de Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi. Takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet koşulları Haziran 2019’dan bu yana ilk kez yavaşladı. Tüm sektörlerdeki yavaşlama, sektörel PMI serisinin başladığı Ocak 2016’dan beri en yüksek oranlarda gerçekleşti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 48,1 olarak ölçülen PMI nisanda 33,4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Koronavirüs (Covid-19) salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki yavaşlama, 2008 yılındaki küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.

Nisanda imalatçıların yaygın bir şekilde üretime ara verdikleri görülürken, bu durum hem üretim hem de yeni siparişlerde ciddi yavaşlamalara yol açtı. Her iki göstergede de anketin başladığı Haziran 2005’ten beri en belirgin ivme kaybı gözlendi. Toplam yeni siparişlerdeki azalmanın yanı sıra, salgının küresel ölçekte tüm pazarları etkilemesi sonucu, firmaların yeni ihracat siparişlerinde de sert yavaşlama kaydedildi. Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların son dört ayda ilk kez istihdam düzeyini azaltmalarına yol açtı. Söz konusu düşüş son 11 yılın en yüksek oranında gerçekleşti. Nisanda satın alma faaliyetleri azalırken bu durum girdi stoklarındaki düşüşün hızlanmasına katkıda bulundu.

Veriler Covid-19 salgınının tedarik zincirlerini de önemli ölçüde etkilediğine işaret etti. Anket katılımcıları, bazı tedarikçilerin üretime ara verdiğini, ayrıca girdi temini ve lojistikte sorunlar yaşandığını belirtti. Bunlara bağlı olarak, girdilerin teslimat sürelerinde anket tarihinin en yüksek artışı görüldü. Girdi maliyetleri belirgin bir şekilde yükselmeyi sürdürdü, ancak artış nisan ayında son üç ayın en düşük oranında gerçekleşti. Firmalar genel olarak, girdi fiyatlarında artışa yol açan temel faktörün Türk Lirasındaki zayıflık olduğunu belirtti. İmalatçılar, girdi maliyetlerindeki yükselişe nihai ürün fiyatlarını artırarak karşılık verdi. Bununla birlikte, bazı firmaların siparişleri güvence altına almak için fiyatlarda indirimlere gitmesi enflasyon oranının ocak ayından beri en düşük seviyeye gerilemesini sağladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

Nisan ayı PMI verileri, Covid-19 salgınının ve salgına karşı devreye alınan sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin Türk imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu. Üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamalar, küresel finans krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemdekinden bile daha yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki sert düşüşe bağlı olarak yeni işe alımları sürdüremeyen firmalar, koşulların önümüzdeki dönemde iyileşmeye başlamasını umuyor.”

Sektörlerin tamamı etkilendi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı verileri de Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi. Takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet koşulları yavaşladı ve bu durum Haziran 2019’dan beri ilk kez gerçekleşti. Tüm sektörlerde, nisan ayındaki yavaşlama sektörel PMI serisinin başladığı Ocak 2016’dan beri en yüksek oranlarda gerçekleşti. Üretimin en sert ivme kaybettiği sektör, anket tarihindeki en yüksek oranlı gerilemenin gerçekleştiği giyim ve deri ürünleri sektörü oldu. Tekstil ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde de belirgin hız kaybı yaşandı. Üretimdeki en düşük oranlı yavaşlama gıda ürünleri sektöründe görüldü. Üretim tarafındaki zayıflığa paralel yeni siparişlerde de yavaşlamalar gerçekleşti. Küresel ölçekte yaşanan pazar daralmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri genele yaygın bir şekilde yavaşladı. İstihdama ilişkin olarak ise kısmi iyimserlik belirtileri gözlendi. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektörü istihdamı artırmayı sürdürürken ana metal ve tekstil gibi diğer bazı sektörlerde nispeten ılımlı işgücü kayıpları gerçekleşti. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süresi mart ayına kıyasla daha yüksek oranda arttı. Dört sektörde maliyet enflasyonu hızlandı, metalik olmayan mineral ürünler ve tekstil hariç tüm sektörlerde nihai ürün fiyatları arttı.

Nisan anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Nisan ayında Türk imalat sektörlerinin tamamı, COVID-19 salgınının sekteye uğratıcı etkilerine maruz kaldı. Salgının ilk aşamasında talep yönünden güçlenme sergileyen gıda ürünleri sektörü bile yavaşlama konusunda diğer sektörlere katıldı. Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü göreli olarak güçlü performans gösteren sektörlerden biri oldu ve ikinci çeyreğin başında istihdam yaratmaya devam etti.”

 

 

Mart Ayı Türkiye İmalat PMI : İstanbul Sanayi Odası, PMI Endeksi Martta 50’nin Altına İndi

01.04.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) mart ayında 48,1’e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaydedildi. Sektördeki zorlukların büyük ölçüde COVID-19 salgınından kaynaklandığı belirtildi. Salgın, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası’nın 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle ilk kez açıklamaya başladığı sektörel PMI verilerine göre ise COVID-19 nedeniyle mart ayında sektörlerin çoğunda faaliyet koşulları yavaşlama gösterdi. Metalik olmayan mineral ürünler sektörü yavaşlamada ilk sırada yer alırken, gıda ürünleri ile kara ve deniz taşıtları olmak üzere sadece iki sektör faaliyet koşullarında iyileşme kaydetti. Takip edilen 10 sektörün yedisinde çalışan sayıları artış gösterdi. En hızlı istihdam artışı ise kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubatta 52,4 olarak ölçülen PMI mart ayında 48,1’e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaydedildi. Sektördeki zorlukların büyük ölçüde küresel koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklandığı belirtildi. Salgın, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Üretim, son beş ayda ilk kez hız kaybederken, yeni siparişler iki aylık genişleme sürecinin ardından düşüş gösterdi. Salgının küresel boyutunun yansıması olarak yeni ihracat siparişleri de büyük ölçüde yavaşladı. Yeni ihracat siparişlerindeki gerileme, toplam yeni siparişlerdekinden daha yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki yavaşlamaya rağmen, Türk imalatçıları mart ayında ek personel almaya devam etti. İstihdam böylece üst üste üçüncü ay arttı. Bazı firmalar, istihdam artışının önceki aylarda yeni sipariş alımlarında görülen iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

Salgın, Türk imalatının güçlü büyüme ivmesi yakaladığı dönemde geldi. Diğer yandan, firmalar satın alma faaliyetlerini geçen yılın ekim ayından beri ilk kez azalttı. Firmaların mevcut belirsizlik nedeniyle stok tutma konusunda isteksiz oldukları gözlendi. Buna bağlı olarak hem nihai ürün stoklarında hem de girdi stoklarında azalma gerçekleşti. Satın alınan ürünlerin teslimatı da COVID-19 salgınından ağır bir şekilde etkilendi ve tedarikçilerin teslimat sürelerinde anketin başladığı Haziran 2005’den beri ikinci en belirgin bozulma yaşandı. Mart ayında girdi maliyetleri enflasyonu yüksek seviyelerini korudu. Girdi fiyatlarındaki yükselişin ardındaki temel faktörün para birimindeki değer kaybı olduğu kaydedildi. Bazı arz eksiklikleri de maliyet yüklerindeki artışta etkili oldu. Girdi maliyetlerindeki belirgin artışın sonucu olarak, imalatçılar nihai ürün fiyatlarını da yükseltti. Nihai ürün fiyatları enflasyonundaki artış, bir buçuk yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“COVID-19 salgını, Türk imalat sektörünün güçlü büyüme ivmesi yakaladığı bir dönemde geldi ve bu nedenle firmalar için ağır bir şok yarattı. Üretim ve yeni siparişler belirgin bir şekilde yavaşlarken salgının küresel boyutu da ihracat ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. Anketin olumlu gelişmesi istihdamın artmaya devam etmesi olurken bu durum muhtemelen firmaların, yaşanan aksamaların kısa süreli olacağını umut etmesinden kaynaklandı.”

Sektörlerin çoğunda yavaşlama oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle ilk kez açıklamaya başladığı sektörel PMI verilerine göre ise COVID-19 salgını, mart ayında Türk imalat sektörlerinde aksamalara yol açtı ve sektörlerin çoğunda faaliyet koşullarının rekor düzeyde yavaşlamasına neden oldu. Bu durum, çoğu sektörün büyüme bölgesinde olduğu şubat ayı ile zıtlık oluşturdu. Gıda ürünleri ile kara ve deniz taşıtları sektörleri olmak üzere sadece iki sektör faaliyet koşullarında iyileşme kaydetti. COVID-19 endişelerinin gıda talebinde yol açtığı artışa bağlı olarak gıda ürünleri sektörünün üretimi, veri serisinin başladığı Ocak 2016’dan beri en yüksek artışı sergiledi.

Buna karşılık, gıda ürünleri dışında tüm sektörlerde üretimin yavaşladığı gözlendi. İvme kaybının en sert yaşandığı sektörler ise ağaç ve kağıt ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler oldu. Üretimdeki yavaşlamalar, genel olarak COVID-19 salgınının yeni siparişlerde yol açtığı zayıflıklardan kaynaklandı. Giyim ve deri ürünleri ile ağaç ve kağıt ürünleri, siparişlerde en belirgin düşüşlerin yaşandığı sektörler oldu. İş yüklerindeki hafiflemeye rağmen bazı sektörlerde firmalar mart ayında da istihdam yaratmayı sürdürdü. Takip edilen 10 sektörün yedisinde, çalışan sayıları artış gösterirken, istihdam artışının en hızlı gerçekleştiği sektör kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü oldu. Satın alma faaliyetleri gıda ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde artarken, diğer tüm sektörlerde azalma kaydetti. Maliyet enflasyonundaki artış, mart ayının öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Kur artışı ve hammadde eksikliklerine bağlı olarak, takip edilen 10 sektörün tamamı girdi fiyatlarının daha yüksek oranda arttığını bildirdi. Maliyet enflasyonundaki hızlanma genel olarak nihai ürün fiyatlarında da daha belirgin artışlara yol açtı. Yine tedarik zincirlerindeki aksamalar artarken, ilk çeyreğin sonunda, takip edilen tüm sektörlerde tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“COVID-19 salgını, talebin düşmesine, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve enflasyonist baskıların güçlenmesine neden oldu ve bunlara bağlı olarak mart ayında Türk imalat sektörlerinde aksamalara yol açtı. Salgından zarar görmeyen tek imalat sektörü gıda ürünleri oldu. Girdi maliyetleri enflasyonunun yeniden artması, imalatçıların satışlarını güvence altına almaya çalıştıkları kötü bir döneme denk geldi. Geleceğe ilişkin yüksek düzeyde belirsizlik devam ederken, COVID-19 salgınının küresel ölçekte yaşanıyor olması, sektörlerin tamamı için olmasa bile çoğunluğu için önümüzdeki ayların zor geçebileceğine işaret ediyor.”

 

Şubat Ayı Türkiye İmalat PMI

02.03.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) şubatta 52,4’e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.

PMI, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında son iki yılın en hızlı iyileşmesine işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Şubat 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 51,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 52,4’e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti. PMI, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018’den beri en hızlı iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti. Yeni alınan siparişlerde de son iki yılın en güçlü artışı kaydedildi.

Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi şubatta artırdı. Söz konusu artış, iki yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi dördüncü aya ulaştı. Son anket döneminde istihdam Şubat 2018’den beri en güçlü oranda arttı. Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim gereksinimlerindeki artış olduğunu belirtti.

TL’deki değer kaybıyla maliyette artış oldu

Maliyet tarafında ise, Türk imalatçılarının girdi fiyatları artış eğilimini sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu son sekiz ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı. Son olarak, firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı tercih etti ve böylece Şubat ayında ortalama ürün fiyatları yükseldi. Söz konusu artış, geçen Haziran’dan beri en yüksek oranda ve belirgin düzeyde gerçekleşti.

IHS Markit Ekonomisti Eliot Kerr, şunları söyledi: “Talepteki canlanmaya bağlı olarak üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son iki yıldaki en hızlı iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubat ayını verimli geçirdiğine işaret etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine girmiş olabileceğini gösteriyor.”

 

 

İstanbul Sanayi Odası, PMI Endeksi 22 Ay Sonra Tekrar 50’nin Üzerinde

03.02.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ocakta 51,3’e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50,0’nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek beş aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesiyle imalatçılar üretimi üst üste üçüncü ay genişletti, istihdamda da son üç ayın ilk artışı kaydedildi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 51,3’e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50,0’nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Büyüme hızı ılımlı olmakla birlikte Mart 2018’den beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek beş aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı. Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da iki yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti. Üretimde büyümenin ivme kazanması, yeni siparişlerdeki artışa rağmen firmaların birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı. Bazı firmalar yeni siparişlerin karşılanmasına yardımcı olmak için stokları kullandı. Bunun sonucu olarak, nihai ürün stoklarında geçen yılın temmuz ayından beri gözlenen en sert düşüş gerçekleşti.

İstihdam, son üç ayın ilk artışını kaydetti

Bu arada istihdam son üç ayın ilk artışını kaydetti. Anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti. Satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde ve Şubat 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda arttı. Buna rağmen, girdilerin üretim süreçlerinde kullanılmasına bağlı olarak girdi stokları azalmaya devam etti. Girdi fiyatları yılın başında son 6 ayın en hızlı artışını kaydetti. Anket katılımcıları bu artışı büyük ölçüde para birimindeki zayıflığa bağladı. Bununla birlikte, girdi fiyatları enflasyonu seri ortalamasının altında kaldı. Benzer bir tablo, yine ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından beri en yüksek oranda artan nihai ürün fiyatları için de söz konusuydu.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:

“Ocak ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptığına işaret etti. Yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi, firmaları üretimi daha hızlı artırma konusunda cesaretlendirdi. Bunun sonucu olarak ek personel ihtiyacı oluştu. PMI verileri ve resmi veriler arasındaki ilişki, yılın başında sanayi üretiminde yüzde 5’in üzerinde bir yıllık büyüme performansına işaret ediyor.”

 

İstanbul Sanayi Odası, PMI Endeksi Aralık Ayında Değişmedi

02.01.2020 – İSO PMI Verilerini Açıkladı…

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) aralıkta değişim göstermeyerek 49,5 düzeyinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında hafif bir yavaşlamaya işaret etti. Bununla birlikte aralık ayı değeri 2019 yılı ortalamasının üzerinde ölçüldü.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI ise aralıkta 52,6’ya geriledi ancak sektörde güçlü bir iyileşme dikkat çekti. Faaliyet koşulları üst üste dört ay boyunca güçlendi. Yeni siparişler aralıkta artmaya devam ederek yükseliş eğilimini beşinci aya taşıdı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 49,5 olan İSO Türkiye İmalat PMI aralıkta değişim göstermeyerek 49,5 düzeyinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında hafif bir yavaşlamaya işaret etti. Bununla birlikte aralık ayı değeri 2019 yılı ortalamasının üzerinde ölçüldü.

Üretim, 2019’un son ayında üst üste ikinci ay artış kaydetti. Artış ılımlı düzeyde olmasına rağmen kasım ayına göre güçlendi. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki iyileşme belirtilerinin üretim artışını teşvik ettiğini ifade etti. Çok sınırlı bir yavaşlama gösteren yeni siparişler, büyük ölçüde istikrarlı görünümünü sürdürdü. Yeni ihracat siparişlerinde ise hız kaybı devam etti ancak düşüş son beş ayın en düşük oranında gerçekleşti. İstihdamda üst üste iki aydır yaşanan yavaşlama, imalatçıların mevcut iş yükünü karşılamak için yeterli işgücüne sahip olduğunu gösterdi. Birikmiş işlerin daha da azalması, bu durumu destekledi.

Aralık ayında üretim gereksinimlerindeki artışa bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini hızlandırdı. Bu durum, yaklaşık 2 yıldır süren düşüşün ardından girdi alımlarının yatay seyretmesine yardımcı oldu. Üretimdeki büyüme hızının stok artışını desteklemekte yetersiz kalmasına bağlı olarak, nihai ürün stokları gerilemeye devam etti. Kasımda yaklaşık beş yılın en düşük düzeyine gerileyen girdi maliyetleri enflasyonu yılın son ayında yükseldi, ancak seri ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı. Girdi fiyatlarının arttığını bildiren firmalar, bu durumu para birimindeki zayıflığa bağladı. Maliyet yüklerindeki artış, firmaların satış fiyatlarını hafifçe yükseltmesine yol açtı ve böylece fiyatlardaki üç aylık düşüş eğilimi sona erdi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Son PMI verilerine göre, Türk imalat sektörü 2019’un sonunda toparlanma yolunda ilerlemeye devam etti. Bu durum, son dönemde resmi sanayi üretimi verilerinde kaydedilen artışların süreceğini gösteriyor. İmalatçılar halen devam eden zorlu faaliyet koşullarına ve uluslararası talep ortamında süregelen zayıflıklara rağmen bundan bir yıl öncesiyle kıyaslandığında, 2020 yılına daha yüksek bir güvenle bakıyorlar.”

İstanbul İmalat PMI aralıkta 52,6 oldu

Kasımda 54,2 olan İSO İstanbul İmalat PMI aralık ayında 52,6’ya geriledi ancak yine de sektörde güçlü bir iyileşme  dikkat çekti. Faaliyet koşulları üst üste dört ay boyunca güçlendi. Yeni siparişler aralıkta artmaya devam ederek yükseliş eğilimini beşinci aya taşıdı. Büyüme, kasım ayına kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü düzeyde kaydedildi. Anket katılımcıları yeni siparişlerdeki yükselişi genel olarak piyasa koşullarındaki iyileşmeye bağladı. Yeni ihracat siparişleri de artış gösterdi ancak bu artış toplam yeni siparişlere göre daha düşük oranda gerçekleşti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ataşehir escortlara escortistanbul escortcasino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri