Hissede hareket yaratacak şirket haberleri

Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %30,2 oranında artmış ve 33,9mn TL olmuştur. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 oranında azalarak 169,9mn TL olmuştur. Satış maliyeti %5,6 oranında azalan Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın ilk çeyreğinde göre %7,5 oranında artmış ve 49,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %3,5 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden 15,2mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %35,7 oranında artmış ve 50,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 2mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi karı 48,8mn TL olmuştur. 10,9mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 33,9mn TL olmuştur.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem zararı 401,5mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket’in ilk çeyrekte 302mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklaması yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri ilk çeyrekte yıllık %6,4 oranında artarak 1.878mn TL’ye çıkarken, brüt zarar 81mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2019’daki brüt kar 31,4mn TL idi. 137,3mn TL’lik operasyonel giderler ve 31,2mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet zararı 187,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2019’daki faaliyet zararı 55,6mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 0,2mn TL gelir yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 4,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer yandan, Şirket ilk çeyrekte 311,5mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket 2019’un aynı döneminde 185,6mn TL net finansman gideri kaydetmişti. 92,3mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 401,5mn TL olmuştur. Şirket daha önce paylaştığı 2020 yılı beklentilerinin geçerli olmadığını, diğer taraftan henüz yeni bir öngörü paylaşımı yapılamadığını eklemiştir.

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2020 Nisan ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında azalarak 311,8mn TL’ye gerilemiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %10 oranında artarak 223,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, nisan ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2020 Ocak – Nisan dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %12 oranında artarak 1.530mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %9 oranında artmış ve 1.056mn TL olmuştur.

Halkbank (HALKB, Sınırlı Pozitif): Banka Yönetim Kurulu’nun 11.05.2020 tarihli Toplantısı’nda,  Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 1.250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7.000.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 7.000.000.000TL’ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Banka Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda da “tahsisli satış” yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 11.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Vakıfbank (VAKBN, Sınırlı Pozitif): Banka Yönetim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli toplantısında Banka’nın sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına ilişkin kararlar alınmıştır: Buna göre; Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması, Nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul” veya “Borsa”) nezdinde işlem gören nitelikte olması, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, SPK’nın ilgili mevzuatı, BDDK’nın ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu’na Borsa Istanbul’un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılması, bu amaçla SPK ve BDDK başvurularının yapılması, bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi,  sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yerini getirilmesi konusunda Banka Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda da, söz konusu işlemin onaylanması için 11 Mayıs 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Karsan (KARSN, Nötr): Şirket, ABD Posta Servisi’nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığını duyurmuştu. İhale merci tarafından Şirkete yapılan bildirim ile söz konusu fiyat teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı öğrenilmiştir.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket tarafından ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin (Peoplise) sermayesinin %86,70’ini temsil eden 255.377 adet şirket payını hisse başına ortalama 6,46 ABD doları bedelle (toplam: 1.649.500 ABD doları) devralınması konusunda pay devir sözleşmesi 20 Nisan 2020’de imzalanmıştı. Pay devir işlemleri dün itibarıyla tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca pay devir bedeline ilave olarak 2021 yılı içinde Şirket tarafından performansa dayalı olmak koşuluyla olası performans bedeli ödemesi yapılabilecektir. 

Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): 19 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazaların açılış planları, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır. Buna göre Türkiye’deki perakende ve bayi mağazalarından; 13 cadde mağazasının 12 Mayıs 2020’de, ağırlığı cadde mağazası olan 83 mağazanın 14 Mayıs 2020’de, cadde ve AVM olmak üzere 40 mağazanın 20 Mayıs 2020’de ve geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.  Pazardaki gelişmeler ve AVM yönetimlerinin kararları doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde ve adetlerinde bazı küçük değişiklikler olabilir. Avrupa’daki bir adet perakende mağaza açılmış olup Kanada ve Rusya için yerel otoritelerin yönlendirmeleri beklenmektedir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ataşehir escortlara escortistanbul escortcasino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri