Kanal Finans

Henkel 2020 Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

21.05.2020 – Henkel ilk çeyrekte, zorlu bir piyasa ortamında güçlü bir satış performansı ortaya koydu. Yapıştırıcı Teknolojileri, büyük ölçüde otomotiv sektöründen gelen talebin kayda değer şekilde azalmasından etkilendi. Beauty Care satışları da bir yıllık dönemde azalma gösterdi. Kuaför salonlarının bir çok ülkede zorunlu olarak kapatılmış olmasından dolayı Profesyonel iş birimi önemli ölçüde zarara uğradı. Buna karşılık Markalı Tüketici Ürünleri alanındaki organik satış büyümesi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla aynı seviyede gerçekleşti. Çamaşır deterjanları ve ev temizlik ürünlerine olan güçlü talep sayesinde ise Çamaşır ve Ev Bakım oldukça güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

 • Grup genelindeki satışlar COVID-19 salgınından etkilendi: nominal satışlarda %-0,8 oranında, organik satışlarda ise %-0,9 oranında bir değişim gözlendi.
 • Yapıştırıcı Teknolojileri’nde satışlar, endüstriyel iş ortamındaki keskin düşüş sebebiyle azalma gösterdi: nominal satışlarda %-4,3 oranında, organik satışlarda ise %-4,1 oranında bir değişim gerçekleşti.
 • Beauty Care satışları, kuaför salonu aktivitelerinin azalmasının Profesyonel iş birimine etkisiyle düşüş gösterdi: nominal satışlarda %-2,6 oranında, organik satışlarda ise %-3,9 oranında bir azalma gerçekleşti.
 • Çamaşır ve Ev Bakım ise satışlarda oldukça güçlü bir artış sergiledi: nominal satışlarda %5,3 oranında, organik satışlarda ise %5,5 oranında bir artış gözlendi.
 • Farklılık gösteren bölgesel satış değişiklikleri: gelişmekte olan piyasalarda %2,2 oranında, gelişmiş piyasalarda ise %-2,8 oranında bir değişim gerçekleşti.

 

Henkel 2020 İçin Öngörüsünü Açıkladı

Henkel 2020 Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

16.03.2020 – Ekonomik yavaşlama ve artan yatırımlar performansı etkiledi. Henkel 2019’da değişken bir iş performansı sergiledi ve 2020 için öngörüsünü açıkladı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2019 yılının başında, markalarımızı, teknolojilerimizi ve yeniliklerimizi güçlendirmek ve Henkel’in dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 2019 ve sonrası için büyüme yatırımlarını yıllık 300 milyon Euro civarında artırma planımızı açıkladık. Aynı zamanda üretim alanlarının ve inovasyon merkezlerinin genişletilmesine ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Ayrıca, farklı iş birimlerimizi yaklaşık 600 milyon Euro değerinde hedefe yönelik satın alma ve ortaklıklarla güçlendirdik.” şeklinde konuştu.

2020 için Öngörü

Henkel 2020’de yüzde 0 ile 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemektedir. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının yüzde 15 seviyelerine ulaşması beklenirken, imtiyazlı hisse başına karlılıkta (EPS) ise sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde azalma öngörülüyor. 

2019 Mali Yılında Satış ve Kar Performansı

2019 mali yılında satışlar nominal olarak yüzde 1,1 oranında yükselerek 20,114 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kur etkilerinin satış büyümesi üzerinde yüzde 0,6 oranında pozitif bir etkisi oldu. Kur etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde satışlarda yüzde 0,5 oranında bir büyüme gerçekleşti. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı da yüzde 0,5 oranında idi. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satış büyümesi değişiklik göstermeyerek yüzde 0,0 oranında gerçekleşti.

 

Henkel 2019 Mali Yılı İçin Olan Hedefini Teyit Etti

Sürekli artan zorluktaki piyasa ortamında farklılık gösteren performans

 • Yapıştırıcı Teknolojileri güçlü bir performans sergiledi.
 • Beauty Care İş Birimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında performans gösterdi.
 • Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi başarılı bir gelişim gösterdi.
 • Satışlar yüzde 0,8 oranında artarak 5,077 milyar Euro olarak gerçekleşirken, organik satış büyümesi %-0,3 olarak kaydedildi.
 • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı* %-1,7 oranında bir değişimle %16,7 seviyesinde gözlendi.
 • İmtiyazlı hisse başına karlılık* nominal olarak %-9,5 oranında, sabit kur ile ise %-10,8 oranında bir değişimle 1,43 Euro seviyesine ulaştı.
 • Markalara ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlar artırıldı.
 • Serbest nakit akışında çok güçlü bir gelişme yaşandı ve 339 milyon Euro’luk artışla 823 milyon Euro’ya ulaştı.

19.11.2019 – 2019’un üçüncü çeyreğinde, Henkel’in iş geliştirme alanında sürekli artan zorluktaki piyasa ortamının etkileri kendini göstermiştir. Satışlar nominal olarak artarken organik olarak ise geçen yılın aynı çeyreğinin hafif oranda altında idi. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) ve imtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS), büyük oranda tüketici iş birimleri ve dijitalleşmeye yönelik yapılan ve yılın başlangıcında açıklanan ek büyüme yatırımlarının etkileri dolayısıyla, geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında gerçekleşti.

 “Üçüncü çeyrekte iş birimlerimiz farklılık gösteren bir performans sergiledi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’mizin gelişimi, önemli sektörlerdeki talebin ciddi ölçüde azalmasının etkilerini hissetmeye devam etti. Buna karşın bu iş birimimiz güçlü bir performans gösterdi ve faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı yine çok yüksek bir seviyede gözlendi.” şeklinde konuşan Henkel CEO’su Hans Van Bylen sözlerine, “İlk başlarda gözlenen ve markalar ve yeniliklere yönelik gerçekleştirdiğimiz ek yatırımlardan kaynaklanan pozitif etkilere karşın Beauty Care İş Birimi’nin gelişimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kaldı. Profesyonel Saç Bakım Birimi pozitif gelişimini sürdürürken, Retail birimimiz beklendiği üzere Batı Avrupa’da yavaş seyreden bir toparlanma ve Çin’de devam etmekte olan stok eritme faaliyetlerinden etkilendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise, yeniliklerin başarıyla hayata geçirilmesi pozitif gelişime katkı sağladı.” şeklinde devam etti. 

2019 Mali Yılı için Öngörü Teyit Edildi

Henkel, 2019 mali yılı için olan öngörüsünü teyit etti. Henkel, Grup için yüzde 0 ila 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemeye devam ediyor. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri için yüzde -1 ila 1 arasında bir organik satış büyümesi ve Beauty Care için organik satışlarda yüzde -2 ila 0 arasında bir gelişim öngörürken, Çamaşır ve Ev Bakım için ise yüzde 2 ila 4 arası organik büyüme beklentisini sürdürüyor.

Henkel, Grup seviyesinde yüzde 16 ila 17 aralığında bir düzeltilmiş satış kazancı beklemeye devam ediyor.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) açısından ise Henkel, sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde olan beklentisini devam ettirmektedir. 

Henkel’in 2019’un Üçüncü Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2019’un üçüncü çeyreğinde satışlar nominal olarak yüzde 0,8 oranında artarak 5,077 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde -0,3 oranında hafif bir azalma gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satış büyümesi üzerindeki pozitif etkisi yüzde 0,7 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda organik olarak yüzde -2,4 ile negatif bir değişim ortaya koydu. Beauty Care İş Birimi’nde satışlar organik olarak geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde -2,2 oranında altında idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise yüzde 4,0 ile güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalar yüzde 2,7 ile iyi bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Gelişmiş piyasalar ise organik satışlarda yüzde -2,3 oranında negatif bir değişim gösterdi.

Batı Avrupa’daki satışlar organik olarak yüzde -2,1 oranında negatif bir değişim gösterdi. Doğu Avrupa organik olarak yüzde 7,7 oranında bir büyüme ortaya koydu. Afrika/Orta Doğu ise organik satışlarda yüzde 19,1 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Kuzey Amerika’daki organik satışlarda yüzde -3,1 oranında negatif bir değişim yaşandı. Latin Amerika’da organik satışlarda yüzde -3,4 oranında negatif bir değişim gerçekleşirken, Asya-Pasifik bölgesinde bu değişim yüzde -5,7 oranında gözlendi. 

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki 926 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde -8,2 oranında düşerek 850 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) geçen yılın aynı çeyreğinde gerçekleşen seviyesinden yüzde -1,7 oranında daha aşağıda, yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık, 2018’in üçüncü çeyreğindeki 1,58 Euro değerine kıyasla yüzde -9,5 oranında azalarak 1,43 Euro seviyesinde gerçekleşti. Sabit kurlarda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -10,8 oranında azaldı.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşti (2018’in üçüncü çeyreği: yüzde 6,6).

2019’un üçüncü çeyreğinde serbest nakit akışı, 823 milyon Euro ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla (484 milyon Euro) kayda değer ölçüde daha yüksek gerçekleşti. Bu gelişme ise şirketin güçlü nakit akışı yaratma becerisi için bir kanıt niteliği taşıyor.

İş Birimi Performansı

2019’un üçüncü çeyreğinde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde satışlar 2,395 milyar Euro’ya ulaşarak geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,9 üstünde gerçekleşti. Başta otomotiv sektörü olmak üzere gittikçe daha da güçsüzleşen endüstriyel üretim ortamında, organik satışlar negatif yönde yüzde -2,4 oranında değişim gösterdi. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde -1,7 oranında azalarak 458 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise 2018’in üçüncü çeyreğindeki seviyenin altında kalarak yüzde 19,1 seviyesinde gerçekleşti.

Beauty Care İş Birimi’nde, 2019’un üçüncü çeyreğinde satışlar organik olarak yüzde -2,2 oranında bir değişim gösterdi. Bu iş birimimiz, Batı Avrupa’nın rekabetçi piyasa ortamındaki yavaş seyreden toparlanmadan ve beklendiği şekilde, Çin’deki Retail biriminde devam eden stok eritme faaliyetlerinden etkilenmeye devam etti.  Beauty Care, Kuzey Amerika’da ise pozitif bir gelişme ortaya koydu. Nominal olarak ise satışlar geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde -2,3 oranında altında kalarak 970 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet karı 2018’in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde -21,2 oranında azalarak 144 milyon Euro değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı da benzer şekilde geçen yılın aynı çeyreğinden daha aşağıda gerçekleşirken, ek büyüme yatırımlarının da etkisiyle, yüzde 14,8 seviyesine ulaştı.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise, gelişmekte olan piyasalardaki çift haneli artış sayesinde, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 4,0 oranında güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Diğer yandan, Kuzey Amerika’daki çamaşır bakım birimi ise baskı altında kalmaya devam etti. Nominal olarak, geçen yılın aynı çeyreğinde 1,641 milyar Euro olan satışlar, yüzde 2,5 oranında artarak 1,682 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde -9,0 oranında bir azalma göstererek 267 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşen düzeltilmiş satış kazancı ise, büyük oranda sene başında duyurulan yüksek ölçekli büyüme yatırımlarının etkisiyle, 2018’in üçüncü çeyreğindeki seviyesinin gerisinde kaldı. 

2019’un İlk Dokuz Ayında İş Performansı

2019’un ilk dokuz ayında Henkel, yüzde 1,0 oranında bir artışla 15,2 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler ile satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar tam olarak geçen yılın aynı çeyreğinde gözlenen seviyede gerçekleşti. Döviz kurlarının etkileri satış büyümesine yüzde 0,5 oranında katkı yaptı.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde -7,5 oranında azalarak 2,694 milyar Euro’dan 2,491 milyar Euro’ya geriledi. 

Düzeltilmiş satış kazancı, 2018’in ilk dokuz ayında bulunduğu yüzde 17,9 seviyesinin ardından, yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti. 

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -8,5 oranında negatif bir değişim göstererek 4,59 Euro’dan 4,20 Euro’ya geriledi. Sabit kurlarda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde -8,9 oranında azaldı.

2019’un ilk dokuz ayında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, organik satışlarda yüzde -1,5 oranında negatif bir değişim ortaya koydu. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 18,5 seviyesinde idi (geçen yıl: yüzde 18,9). Beauty Care İş Birimi yüzde -2,3 oranında negatif bir organik satış değişimi gösterirken düzeltilmiş satış kazancı yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti (geçen yıl: yüzde 17,7). Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 3,5 ile güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti (geçen yıl: yüzde 18,1).

Güçlü bir nakit yönetimi ve net işletme sermayesinde gerçekleşen iyileştirmeler sayesinde serbest nakit akışı 2019’un ilk dokuz ayında yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve 690 milyon Euro’luk artışla 1,813 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Henkel’in net mali durumu geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık bir milyar Euro miktarında artış gösterdi. 30 Eylül 2019 itibariyle net mali durum -2,256 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir (30 Eylül 2018: -3,248 milyar Euro).

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2018 yılında Henkel, yaklaşık 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com’u ziyaret ediniz.

 

Henkel, Büyüme Yatırımlarını Hayata Geçirmeye Devam Edecek

Henkel 2020 Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

22.08.2019 – Henkel’de 2019’un ikinci çeyreğinde satışlar, nominal ve organik olarak neredeyse geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyede gerçekleşti. Henkel 2019’un ilk yarısında pozitif organik satış artışı da gösterdi.

Büyüme ve Dijitalleşme İçin Yatırımlar

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, “Duyurmuş olduğumuz gibi, stratejik önceliklerimizi uygulamaya ve planladığımız büyüme yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Birimlerimizi güçlendirmeye ve sürdürülebilir karlı bir büyüme için rekabet gücümüzü daha da artırmaya odaklanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Karlı Bir Büyümeye Odaklanmak

“Net öncelikler ve iddialı hedeflerle uzun vadeli bir strateji izliyoruz.” sözleriyle görüşlerini ifade eden Hans Van Bylen, “Markalar, teknolojiler, yenilikler ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız yatırımlar sürdürülebilir karlı bir büyüme için olan kararlılığımızın temelini oluşturmaktadır.” dedi.

2019’un İkinci Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

Henkel’de ikinci çeyrekte satışlar 5,121 milyar Euro ile neredeyse geçen senenin aynı çeyreğindeki seviyede gerçekleşti. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar ise yüzde -0,4 oranında gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı yüzde 0,5 seviyesindeydi. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi ise yüzde -0,5 oranında oldu.

 

Henkel, ambalajlamada geri dönüştürülebilirliği değerlendiren yazılımını paylaştı

Henkel 2020 Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

EasyD4R döngüsel bir ekonominin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

09.08.2019 – Geri dönüştürülebilen ambalajlar, fonksiyonel bir döngüsel ekonominin ön şartlarından biridir. Henkel, yeni ambalajların geri dönüştürülebilirliğini hızlı ve güvenilir bir şekilde belirleyebilmek için özel geliştirilmiş yazılım aracı EasyD4R’ı kullanıyor. Henkel, bu değerlendirme aracını, daha fazla şirket ve organizasyonun kullanabilmesi ve sürdürülebilir ambalajlama çözümlerinin daha kolay geliştirilebilmesi amacıyla, web sitesinde yer alan www.henkel.com/easyd4r sayfasında genel kullanıma açtı.

Henkel’de ev bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Uluslararası Ambalaj Geliştirme bölümünün başında bulunan Dr. Thorsten Leopold, “Açık bir iş birliğini teşvik etmek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi hızlandırmak istiyoruz. Bu da ancak, değer zincirinde yer alan herkesin net bir tanım ve sürekli bir değerlendirme anlayışı içinde birlikte çalışmasıyla mümkün olabilir. Değerlendirme aracımızı paylaşarak ambalajların geri dönüştürülebilirliğine katkı sağlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

EasyD4R yazılımı, Avrupa Plastik Geri Dönüştürücüleri’nin kamusal ve tanınmış kriter kataloglarını temel alıyor ve Henkel tarafından şirketin bütününde kullanılıyor. Burada amaç, şu anda ürün geliştirmenin ilk aşamalarında olan ambalajların geri dönüştürülebilirliğini hızlı ve isabetli şekilde değerlendirebilmek. Bu; Çevre, Güvenlik ve Enerji Teknolojisine (UMSICHT) odaklanan Fraunhofer Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir test ile de onaylandı. Bilim insanları bu değerlendirme aracını ve onun çıkarttığı sonuçları analiz ederek bunları ulusal ve uluslararası standartlar ile karşılaştırdı.

Fraunhofer UMSICHT’in Sürdürülebilirlik ve Kaynak Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Markus Hiebel yaptığı açıklamada “Bu araçla, ürün ambalajlarının geri dönüştürülebilirliği başarılı şekilde değerlendirilebiliyor. Henkel gibi firmaların sorumluluklarını ciddiye alarak ambalajlamada geri dönüştürülebilirliğin gelişimine katkı sağlamaları bizi mutlu ediyor.” dedi. 

Dm-drogerie Markt tedarikçileri için bir standart…

Henkel, yılın başından bu yana EasyD4R’ı talepte bulunan diğer şirket ve organizasyonlarla da paylaşıyordu. Henkel bu aracı aynı zamanda, Alman perakende zinciri Dm-drogerie Markt tarafından hayata geçirilen “Geri Dönüştürme Forumu”nun (“Rezyklat-Forum” – “forum recyclate”) üyelerine de sundu. Bu organizasyonun 32 üyesi, döngüsel ekonomi içindeki değer zincirini tanımlayan perakendeciler, üreticiler, atık yönetimi uzmanları ve ambalaj üreticilerini kapsıyor. Bu üyelerin geri bildirimleri oldukça pozitif oldu ve Dm-drogerie Markt, EasyD4R aracını tüm tedarikçileri için bir standart olarak belirledi. Geri Dönüştürme Forumu’nun sözcüsü olan ve Dm-drogerie Markt’ta Pazarlama ve Satın Alma Direktörlüğü görevini yürüten Sebastian Bayer, “Geri Dönüştürme Forumu’ndaki ortaklarımızla, ambalajlamada plastik kullanımının azaltılması ve önlenmesinin yanı sıra geri dönüşüm kotasının artırılması ve geri dönüştürülmüş materyal kullanımının güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Bu yüzden, döngüsel bir ekonomi için mevcut sistemleri kolaylaştırmak ve tüketiciler tarafından kullanılan ürün ambalajının bütünüyle geri dönüştürülmesini sağlamak önemli. Henkel’in EasyD4R yazılımı, bu amaca oldukça önemli bir katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Bir düğmeye basarak geri dönüşümü değerlendirin.

EasyD4R, ambalajın geri dönüştürülebilirliğini, onun bileşimine ve ilgili temel materyaller, etiket ya da renkleri gibi bileşenlerinin bireysel ağırlık oranlarına dayanarak değerlendiriyor. Yazılım, söz konusu tüm materyaller, sınıflandırma esnasındaki tanımlama ve geri dönüşüm esnasındaki işlemden geçirme aşamaları için uygunluk bilgisi depoluyor. EasyD4R buna dayanarak, net sonuçları trafik ışığı değerlendirme sisteminde görüntülüyor: Her bir tasarımın yüzde olarak geri dönüştürülebilirliği ve optimum geri dönüşüm sağlayacak materyal kombinasyonları hakkında bilgi veriyor. Böylece sürdürülebilir ambalajlama çözümlerinin geliştirilmesini destekliyor.

Sürdürülebilir ambalajlama için kararlılık…

Henkel; ambalajlama stratejisinde kendine, 2025* yılına kadar tüm ambalajlarının geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da gübreleşebilir olmasını amaç olarak belirledi. Belirlenen bir diğer amaç da Avrupa’daki tüketim ürünlerinin ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranının yüzde 35’e yükselmesi.

Dr. Thorsten Leopold, “Plastiği önemli bir ambalajlama materyali olarak kullanan bir üretici olarak gereken sorumluluğu alıyoruz. Şu anda önemli ölçüde ilerleme sağlamış durumdayız, ancak daha yapacak çok şey var. Bu yüzden, ambalajlama stratejimizi hayata geçirmenin yanı sıra, yeni çözümleri desteklemek amacıyla sektörler arası çeşitli girişim ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu. 

EasyD4R için ücretsiz indirme.

Şu anda, geri dönüştürülebilirlik değerlendirme aracı EasyD4R ile ilgilenen şirketler, organizasyonlar ve uzmanlar, Henkel web sitesinde yer alan www.henkel.com/easyd4r sayfasından indirme işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. 

Henkel’in sürdürülebilir ambalajlama konusundaki kararlılığı hakkında daha çok bilgiye www.henkel.com/plastic adresinden ulaşabilirsiniz.

* Kalıntıların geri dönüştürülebilirliği etkileme ya da geri dönüşüm akışlarını kirletme ihtimali bulunan yapıştırıcı ürünler hariç.

 

Henkel İlk Çeyrekte Pozitif Satış Büyümesi Gerçekleştirdi

14.05.2019 – Henkel 2019 Mali Yılı için öngörüsünü teyit etti. Henkel ilk çeyrekte pozitif bir satış büyümesi gerçekleştirdi

 • Satışlar %2,8 oranında artarak 4,969 milyar Euro olarak gerçekleşirken %+0,7 oranında bir organik satış büyümesi yaşandı.
 • Faaliyet karı (EBIT)* 795 milyon Euro olarak gerçekleşti (%-5,6).
 • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı* %16,0 seviyesinde gerçekleşti (-140 baz puan).
 • İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık* sabit kur ile % -6,3 oranında düşerek, 1,34 Euro’ya ulaştı.
 • Serbest nakit akışında güçlü bir gelişme yaşandı ve 523 milyon Euro’ya ulaştı.
 • Büyümeye yatırım ve artan rekabet gücü.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, “Zorlukları artan piyasa ortamına karşın Henkel ilk çeyrekte hem organik, hem de nominal olarak pozitif bir satış büyümesi ortaya koymuştur. Grup seviyesinde ise faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı ve hisse başına karlılıktaki (EPS) gelişme tüm mali yıl için olan öngörümüzün kapsamı içinde gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

Hans Van Bylen sözlerini, “Genel olarak, 2019’un ilk çeyreğinde iş geliştirme alanında pozitif ve negatif sonuçlar bir arada görüldü. Beklendiği üzere Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’miz çeşitli sektörlerdeki endüstriyel üretimin yavaşlamasından etkilenirken, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında bu alanda iyileştirmeler de öngörülüyor.” şeklinde sürdürdü. 

Hans Van Bylen sözlerine “Tüketici iş birimlerimizden Beauty Care beklentilerimizin altında bir performans ortaya koydu. Yeni markaları ve yenilikleri başarıyla hayata geçirmemize ve profesyonel saç bakım birimimizin piyasalardaki devam eden üstünlüğüne karşın, Batı Avrupa ve Çin gibi önemli bölgelerdeki perakende satışlarımızda negatif değişimlerle karşılaştık. Bu gelişme karşısında büyümeyi güçlendirmek ve Beauty Care İş Birimi’mizin performansını artırmak amacıyla hedefe yönelik tedbirler alıyoruz.” şeklinde devam etti.  

“Öte yandan, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’miz, yeniliklerin ve yeni ürünlerin hayata geçirilmesinden aldığı güçle yıla iyi bir başlangıç yaptı.” 

Büyümeye yatırım ve gelişen rekabet gücü

Hans Van Bylen yorumlarına “İleriye doğru yol alırken iş performansımızı daha da güçlendirmeye, büyümeye ve dijitalleşmeye yatırım yapmaya odaklanırken tüm yıl için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için yapımızı adapte etmeye devam edeceğiz.” şeklinde devam etti. 

Yılın başında Henkel, ağırlıklı olarak tüketici iş birimlerinde ek büyüme fırsatları yakalamak ve dijital dönüşümü daha da hızlandırmak amacıyla, büyüme yatırımlarını artıracağını duyurdu. Henkel aynı zamanda birimlerinin rekabet gücünü daha da artırmak amacıyla bir dizi tedbiri de hayata geçiriyor. 

2019 için Öngörü Teyit Edildi

 “Mali yılın bütünü için olan öngörümüzü teyit ettik.” şeklinde konuşan Hans Van Bylen sözlerine “İçinde bulunduğumuz mali yılda yüzde 2 ila 4 arası bir oranda organik satış büyümesi beklemekteyiz. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında yüzde 16 ila 17 arasında bir oran öngörürken, hisse başına karlılık (EPS) için ise sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta seviyelerinde (yüzde 4-6) bir beklentiye sahibiz.” şeklinde devam etti. 

Henkel’in 2019 İlk Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2019’un ilk çeyreğindeki satışlar nominal olarak yüzde 2,8 oranında büyüyerek 4,969 milyar Euro seviyesine ulaştı. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 0,7 oranında bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki pozitif etkisi yüzde 1,5 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde satışlar, büyük ölçüde elektronik ve otomotiv sektörlerindeki yavaşlamaya bağlı olarak, organik olarak yüzde 0,8 oranında azaldı. Beauty Care İş Birimi’ndeki satışlar, büyük oranda Batı Avrupa ve Çin’de yer alan perakende birimlerindeki düşük performans nedeniyle, organik olarak geçen yılın aynı çeyreğinin yüzde 2,2 oranında altında gerçekleşti. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise, önemli piyasalarda yeni ürünlerin ve yeniliklerin başarıyla hayata geçirilmesinin katkısıyla, yüzde 4,7 artışla oldukça güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu.

Gelişmekte olan piyasalar, yüzde 2,2 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirerek Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise yüzde -0,4 oranında negatif bir organik satış değişimi gösterdi.

Batı Avrupa’daki satışlar organik olarak yüzde 1,3 oranında azaldı. Doğu Avrupa ise yüzde 6,5 oranında organik bir büyüme yakaladı. Afrika / Orta Doğu bölgesinde satışlar organik olarak yüzde 13,5 oranında büyüdü. Kuzey Amerika bölgesindeki satışlar ise yüzde 1,1 oranında organik bir artış yakaladı. Latin Amerika’da bu oran yüzde 8,0 idi. Son olarak, Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlar geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin yüzde 8,8 altında gerçekleşti.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 2018 yılının ilk çeyreğindeki seviyesinden (842 milyon Euro) yüzde 5,6 oranında düşerek 795 milyon Euro olarak gerçekleşti. 

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyesinden yüzde 1,4 oranında daha aşağıda, yüzde 16,0 seviyesinde gerçekleşti. 

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS), 2018’in ilk çeyreğindeki 1,43 Euro’ya kıyasla yüzde 6,3 oranında gerileyerek, 2019’un ilk çeyreğinde 1,34 Euro olarak gerçekleşti. Sabit döviz kuru üzerinden EPS değişimi de yüzde -6,3 oranında idi.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşerek 2018’in ilk çeyreğindeki seviyenin (yüzde 6,2) üzerine çıktı.

2019’un ilk çeyreğinde serbest nakit akışı, 523 milyon Euro ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla (22 milyon Euro) kayda değer ölçüde daha yüksek gerçekleşti. Bu gelişme ise şirketin serbest nakit akışı yaratmadaki özel becerisi için bir kanıt niteliği taşıyor.

31 Mart 2019 itibariyle Henkel’in net mali durumu -2,478 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2018: -2,895 milyar Euro) 

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi ilk çeyrekte negatif yönde yüzde -0,8 oranında hafif bir organik satış değişimi gösterdi. Nominal olarak satışlar yüzde 1,7 oranında artarak 2,309 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı, geçen yılın aynı çeyreğindeki 410 milyon Euro’dan sonra bu çeyrekte 388 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşti (2018’in ilk çeyreği: yüzde 18,1). 

Beauty Care İş Birimi’nde satışlar ilk çeyrekte organik olarak yüzde 2,2 oranında azaldı. Nominal olarak satışlar, geçen yılın aynı çeyreğindeki 965 milyon Euro’dan sonra bu çeyrekte 960 milyon Euro olarak gerçekleşti. 144 milyon Euro miktarındaki düzeltilmiş faaliyet karı ve yüzde 15,0 seviyesindeki düzeltilmiş satış kazancı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla daha düşük seviyelerde gerçekleşti.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ilk çeyrekte yüzde 4,7 oranında bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 6,3 oranında artarak 1,667 milyar Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet karı 2018’in ilk çeyreğindeki seviyenin yüzde 1,9 oranında altında kalarak 286 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kalarak yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti.

 

 

HENKEL Üçüncü Çeyrekte 15 Milyar Euro’ya Ulaştı

23.05.2019 – Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme gösterdi. 

 • Satışlar 5,037 milyar Euro seviyesine ulaştı; organik büyüme %+2,7 oranında gerçekleşti.
 • Faiz ve vergi öncesi kar* (EBIT) gelişme gösterdi ve %3,3 oranında artarak 926 milyon Euro seviyesine ulaştı.
 • Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında* artış: 40 baz puan artış ile %18,4 seviyesine yükseldi.
 • İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık* (EPS) %2,6 oranında artışla 1,58 Euro’ya ulaştı.

Düsseldorf – Henkel CEO’su Hans Van Bylen “Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme göstermiştir. Sürekli devam eden zorlu bir piyasa ortamında, negatif kur rüzgarları ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın satışlarımızı, karlılığımızı ve kar etme potansiyelimizi daha da arttırdık. Üç iş birimimiz de bu pozitif gelişime katkı sağladı.” şeklinde konuştu. Van Bylen sözlerine, “Genel organik satış büyümesi büyük ölçüde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’miz öncülüğünde gerçekleşirken aynı zamanda tüketici iş birimlerimizde de organik satışı arttırdık.” şeklinde devam etti.

Henkel 2018 Malı Yılı için olan hedefini teyit etti.

Şirket, Henkel Grup için yüzde 2 ile 4 aralığında bir organik satış büyümesi beklemeye devam etmektedir. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için yüzde 4 ile 5 aralığında bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. Beauty Care İş Birimi’nde Henkel, yüzde 0 ile 2 aralığında pozitif bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise Henkel yüzde 2 ile 4 aralığında bir büyüme beklemeye devam etmektedir.

Henkel bir yıllık dönemde, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, %18 seviyesine ulaşacağı öngörüsünü sürdürmektedir. Üç iş biriminin de de bu pozitif performansa katkısı beklenmektedir. Henkel imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 3 ile 6 aralığındaki beklentisini teyit etmektedir.

2018’in Üçüncü Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2018’in üçüncü çeyreğindeki satışlar 5,037 milyar Euro seviyesine ulaştı ve geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 1,1 oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2,7 oranında iyi bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde -3,2 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 3,8 oranında güçlü bir organik artış bildirdi. Beauty Care İş Birimi’nde pozitif organik satışlarda yüzde 0,5 artış gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 2,5 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlardaki yüzde 6,8 oranındaki çok güçlü bir artışla, Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise, organik satışlardaki yüzde -0,1 oranındaki değişimle yaklaşık olarak geçen senenin üçüncü çeyreği ile aynı seviyede idi.

Batı Avrupa, satışlardaki yüzde 0,6 oranındaki organik büyüme ile pozitif bir gelişim gösterdi. Doğu Avrupa yüzde 7,1 oranında kayda değer bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Afrika / Orta Doğu’da ise satışlardaki organik artış oranı yüzde 13,1 ile çift haneli rakamlara ulaştı. Kuzey Amerika’da organik satışlar yüzde -0,8 oranında düşerek az oranda negatif olarak gerçekleşti. Latin Amerika yüzde 11,5 oranındaki artış ile çift haneli bir organik büyüme gösterdi. Asya-Pasifik bölgesinde ise yaşanan pozitif gelişim ile satışlarda yüzde 1,2 oranında organik bir büyüme kaydedildi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 897 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde 3,3 oranında artarak 926 milyon Euro’ya ulaştı. 

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) güçlü bir artış gösterdi ve yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 18,4’e yükseldi. 

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 2,6 oranında artarak 2017’nin üçüncü çeyreğindeki 1,54 Euro’dan, 2018’in üçüncü çeyreğinde gözlenen 1,58 Euro’ya yükseldi.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 6,6 ile 2017’nin üçüncü çeyreğini (yüzde 5,6) geride bıraktı.

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 ile güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşerek 2,373 milyar Euro olarak kaydedildi. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 2,7 oranında artarak 466 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,5 oranında artarak yüzde 19,6 seviyesine ulaştı ve güçlü bir artış göstermiş oldu.

Beauty Care İş Birimi’nde yüzde 0,5 oranında pozitif bir organik satış büyümesi kaydedildi. Nominal olarak satışlar yüzde 5,5 oranında artarak 993 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 6,7 oranında büyüyerek 182 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,2 oranında iyi bir artış göstererek yüzde 18,3 seviyesine yükseldi.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak satışlar yüzde 0,3 oranında büyüyerek 1,641 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı, 2017’nin üçüncü çeyreğindeki seviyede, 294 milyon Euro miktarında gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,9 ile geçen seneki seviyesinde gerçekleşti.

2018’in İlk Dokuz Ayında İyi İş Performansı

2018’in ilk dokuz ayında Henkel 15,015 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar yüzde 2,4 oranında iyi bir artış gösterdi. Döviz kurlarının etkileri satışları yüzde -6,0 oranında düşürdü.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,3 oranında yükselerek 2,660 milyar Euro’dan 2,694 milyar Euro’ya çıktı.

Düzeltilmiş satış kazancı ise iyi bir gelişim göstererek yüzde 17,6’dan yüzde 17,9 seviyesine yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 2,0 oranında artarak 4,50 Euro’dan 4,59 Euro’ya yükseldi.

2018’in ilk dokuz ayında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 4,6 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,9 oranına ulaşarak pozitif bir gelişim gösterdi.

Tüketici iş birimlerindeki satışlar Kuzey Amerika’daki dağıtım zorluklarından olumsuz yönde etkilendi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde -1,2 oranında negatif bir değişim gösterdi. Düzeltilmiş satış kazancı, pozitif bir gelişme ortaya koyarak yüzde 17,7 seviyesine ulaştı. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1,6 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 18,1 seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir artış gösterdi.

30 Eylül 2018 itibariyle Henkel’in net mali durumu -3,248 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2017: -3,225 milyar Euro)

 

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2017 yılında Henkel, 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet karı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite, Schwarzkopf ve Persil 6,4 milyar Euro’dan fazla satış gerçekleştirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com’u ziyaret ediniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ataşehir escortlara escortistanbul escortcasino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri