Kanal Finans

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

20.08.2020 – Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2020 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 739,9 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 147,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar, dünya genelinde olduğu gibi COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilendi. Salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik. Bununla birlikte odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline geldiği bir dönemdeyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor” dedi.

Yaşanan belirsizliklere rağmen, performanslarını korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ettiklerini anlatan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza iannıyoruz” dedi.

Öte yandan GYH, COVID-19 kriz yönetimi kapsamında tüm işkollarında etkin tedbirleri genişleterek hayata geçiriyor. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen liman işletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülüyor. Diğer taraftan, grup bünyesinde COVID-19 krizinden etkilenmemiş ya da önemli bir etki beklemeyen işkolları dahi grubun kriz yönetimi paralelinde etkin tedbirleri uygulamaya alıyor.

Global Yatırım Holding (GYH), 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 636,1 milyon TL’den 739,9 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta elektrik üretimi, menkul kıymet ve varlık yönetimi bu artışa katkı sağladı. COVID-19 salgını gelirler üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide gelirlerda yıllık bazda yüzde 49 artış beklenmekteydi.

Yine aynı dönemde, 2019 ilk yarıdaki 228,0 milyon TL’ye kıyasla 147,6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Konsolide gelirlere başta elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi olmak üzere neredeyse tüm işkolları katkı sağlarken, FAVÖK tarafında ise elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimindeki güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı. COVID-19 salgını FAVÖK üzerinde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide FAVÖK’te yıllık bazda yüzde 26 artış beklenmekteydi.

‘Salgına güçlü bir pozisyonda girdik’

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar dünya genelinde olduğu gibi; özellikle Şubat 2020’nin sonlarından itibaren hem küresel ekonomiler hem de küresel seyahat sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan COVID-19 salgından önemli ölçüde etkilendi. Bu salgına sağlıklı sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü bir pozisyonda girdik, ancak odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline gelen bir dönemde kuşkusuz karlar daha düşük seviyede gerçekleşmektedir” dedi.

Kutman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci yarısı makroekonomik, tüketim ve rekabet ortamı önemli belirsizlikler içeriyor. COVID-19’dan kaynaklanan süregelen belirsizlik ve riskler göz önüne alındığında, toparlanma hızına karşı temkinliyiz. Grubun uzun vadeli büyüme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, sorumlu yatırım yoluyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair güven veriyor. Dünya çapındaki çalışanlarımıza bu zorlu zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve azim için teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz’

Sonuçların yorumlayan Mali İşler ve Finasman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Yıla sağlam bir başlangıç yaptık, ardından Şubat sonundan bu yana COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik aktivitede yavaşlama yaşadık. COVID-19 ile bağlantılı halk sağlığı ve ekonomik kriz yılın ikinci çeyreğinde yoğunlaşarak son derece zorlu bir pazar ortamı yarattı. Bu kriz, işletmelerimiz ve dünya çapında hizmet verdiğimiz coğrafyalar üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı. Bugün bizi çevreleyen belirsizliğe rağmen, performansımızı korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz ve bunların tümü güçlü bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik gibi stratejik önceliklerimize kararlı bir şekilde odaklanarak, sürekli etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu zorlu zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Naturelgaz’ın gelirleri yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL oldu

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılının ilk yarısında 68,7 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi, 2019’in ilk yarısında bu rakam, 72,0 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim değişiminde COVID-19 pandemisi etkili oldu. Mart ve Mayıs ayları arasındaki karantina önlemleri ve ekonomik aktivitedeki daralma müşterilerin üretim kapasitesini etkiledi. Ayrıca çay ve asfalt sektörlerinde sezon açılışlarının ertelenmesi, tüm yıl için alımlarda ileri doğru kaymaya neden oldu. Bu değişimler yıllık satış hacmini etkilemezken, alım zamanlamasında değişikliklere neden olabileceği düşünülüyor. Naturelgaz’ın gelirleri, fiyatlandırmalardaki iyileştirmeler ile yıllık bazda yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri, gaz marjındaki artış ve gelir artışı ile geçen yıla kıyasla yüzde 4 artışla 35,7 milyon TL FAVÖK açıkladı. Gaz işkolunun FAVÖK marjı ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti.

Kruvaziyerde 2021 ve sonrasına talep güçlü

Liman işletmeciliğine ait 2020 yılı ilk yarı gelirleri, yıllık bazda yüzde 14’lük artış göstererek 348,0 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 57’lük daralmayla 84,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12’nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları gelire yüzde 2’lik marjla dahil edildi. 2020’nin ikinci çeyreğinde IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlerde 144,6 milyon TL (22,0 milyon ABD doları), FAVÖK’te ise 3,2 milyon TL (0,5 milyon ABD doları) artış etkisi yarattı. Covid-19’un olumsuz etkisi, ticari operasyonlardaki küresel ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcılara da dayanan esnekliğin, çoğu giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması kar marjlarının korunması konusunda destekleyici olacaktır. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

Küresel kruvaziyer endüstrisi, tarihinde ilk kez 2020’nin ikinci çeyreğinde durma noktasına gelmesiyle kruvaziyer limanlarımız gelirlerinde düşüş yaşadı. Liman işletmeciliği işkolu, 2020 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 35.7 daralmayla 1,3 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. Bu rakama Tunus, Lizbon, Singapur ve Venedik gibi konsolide edilmeyen dolaylı işletilen limanların yolcu sayıları dahil değildir. 2020 yılının ilk çeyreğinde Karayipler’deki yeni limanlardan ilk kez gelen güçlü katkı, 2020’nin 2. çeyreğinde kruvaziyer endüstrisinin kapanmasının etkisini dengelemeye yardımcı oldu. Kruvaziyer operasyonları COVID-19 krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam ederken ve yolcu hacimleri tarihsel standartlara göre çok düşük kalırken, iş kolu yılın geri kalanında kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyor. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret vericidir. İş kolu seyahat etmeye güvenli bir şekilde geri dönüşün sağlanması için ilgili kurum ve sağlık yetkilileriyle yakın çalışmaya devam ediyor. Ticari limanlar ise COVID-19’a bağlı olarak küresel ekonomik büyüme ve makroekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çeyrekte ticari limanlarımızda operasyonlar genel olarak ilk çeyrek paralelinde devam etmiştir. Genel ve Dökme kargo hacimleri 2020’nin ilk yarısında yüzde 27,3 artarken, TEU iş hacmi 2020’nin ilk yarısında yüzde 13,8 daraldı. COVID-19 krizine rağmen bu çeyrekte Genel ve Dökme Kargo hacimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken TEU hacmi yalnızca yüzde 10,6 daraldı.

Temiz enerji gelirlerini ikiye katladı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’in ilk yarısında gelirlerini neredeyse ikiye katlayarak 120,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve diğer enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, konsolidasyona ilk kez dâhil edilen yüksek marjlı güneş bazlı yenilenebilir enerji tesisi ve tüm tesislerde artan üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı -0,4 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artış göstererek 37,5 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende ikinci yarıda toparlanma bekleniyor

Maden işkolu 2020’nin ilk yarısında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 38 talep daralmasına bağlı olarak 163 bin 525 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 32 daralma ile 34,5 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 39 daralma ile 7,0 milyon TL seviyesinde FAVÖK açıkladı. Dönem içinde Covid-19’a karşı Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın ikinci yarısında ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanması bekleniyor.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk yarısında 12,8 milyon TL gelir ve 2,9 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi’nin Covid-19’a karşı güvenlik önlemleri nedeniyle Mart ayının bir kısmında ve Nisan-Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması ile 2020’nin ilk yarısında düşen kira gelirleri etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılının ilk yarısında yüzde 63 artarak 40,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 0,8 milyon TL’ye kıyasla önemli bir artışla 11,6 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Covid-19’a karşı etkin kriz yönetimi

Öte yandan Global Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor. GYH’nin Covid-19 kriz yönetimi kapsamında şu önlemleri aldığını açıkladı:

“Şu anda dünya, COVID-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Salgın endüstrileri ve küresel ekonomiyi kimsenin tahmin edemeyeceği hızda ve ölçüde vurdu. Dünya genelinde ülkeler sınırlarını kapattıklarından uçuşları askıya alındı ve pandemileri kontrol altına almak için uyguladıkları tedbirler kapsamında katı seyahat kısıtlamaları uygulandı, bu durum en çok turizm, yiyecek-içecek, konaklama, seyahat ve havacılık sektörlerini etkiledi.

Grup’umuzun kuruluşunun 30. yıldönümünü kutladığımız 2020, COVID-19’un etkisiyle daha önce karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ediyor. Hükümetler tarafından çeşitli operasyonlarımızda alınan tedbirlerdeki kademeli gevşemeye rağmen, ileriye dönük belirsizlikler var ve bazı faaliyet bölgelerinde COVID-19 ile ilgili zorluklar devam ediyor.

Krizin başlangıcından bu yana, Grup hızlı hareket etmiş ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek öngörülen pazar gereksinimlerine mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmıştır. Grubun aynı anda tüm iş kollarında ve ülkelerde salgından etkilenmesine rağmen, yönetim kurulu ve üst yönetim; yenilikçi gücün, esnek kurumsal kültürün ve odaklanmış bir ekibinin rekabetin zorluklarıyla çok iyi başa çıkacağına inanıyor. Bu yüzden Grup krizden daha güçlü çıkacaktır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana değer katacaktır.

Özellikle ana faaliyet alanı olan Liman İşletmeciliği operasyonları COVID-19 salgınından en çok etkilenen iş kolu oldu. 2020’nin geri kalanı için çok az sayıda kruvaziyer gemilerinin kısıtlı güzergâhlarda seferlere başlayacağına yönelik işaretler mevcut. Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, 2021 ve sonrasına bakıldığında, kruvaziyer turizminde tüm güzergâhlarda güçlü rezervasyon trendleri gözlemlenmektedir. Gemide alınan mesafe önlemleri kruvaziyer doluluk seviyelerinin 2021’de düşeceği anlamına gelirken, devam eden tüketici talebi 2021 ve sonrası için cesaret verici. GYH operasyonlarında önemli yer tutan ve COVID-19’dan en çok etkilenen Liman İşletmeciliği işkolunun, alınan önlemler sayesinde, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülmektedir.”

 

Global Yatırım 2019 9 Aylık Finansallarını Açıkladı

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman: Karayiplerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz

Global’in gelirleri 1 milyar TL’yi aştı 3. çeyrekte 13,5 milyon TL net kar açıkladı

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1 milyar 83 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 425,8 milyon TL ulaştı. GYH, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıkladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşı daha yerine kondu. Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 1 milyar 83 milyon 700 bin TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta sıkıştırılmış doğal gaz dağıtım (CNG) olmak üzere neredeyse tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 425,8 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışta en önemli katkıyı CNG işkolu sağladı.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 13,5 milyon TL net kar açıklayan GYH, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 35,2 milyon TL net zarar açıklamıştı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, stratejileri doğrultusunda ilerlemelerinden duyduğu memnuniyetini belirtti. Kutman, “Global liderlik konumunu sürdürme ve güçlendirme stratejisinin parçası olarak önemli bir mihenk taşının daha yerine konduğunu” söyledi. Kutman sözlerine şöyle devam etti: “Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz. Başka bir sevindirici gelişme ise enerji işkolumuzdan geldi. Portföyümüze kattığımız ilk güneş enerjisi santrali’nin kısmi olarak devreye alınması ile 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden olmak üzere toplam kurulu gücümüz 92,3 MW’a yükseldi. Diğer taraftan, portföy yönetimi tarafında da önemli başarılar kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız işveren katkılı emeklilik planında da yer alan Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, 2019 yılbaşından bu yana %37 getirisi ile 408 emeklilik fonu arasında en yüksek getiriyi sağladığı gibi, tüm çalışanlarımız da bu getiriden fayda sağladı.”

Karlılığı artırmaya odaklanmaya devam edecek

İyi çeşitlendirilmiş portföyleri ve entegre iş modellerinin sağlam operasyonel sonuçlar sunmalarını sağlamaya devam ettiğini belirten GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Dönem içinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin yarattığı etkiye rağmen güçlü finansal ve operasyonel durumumuzu koruduk. Yeni satın alım ve yatırımlarımızı mevcut operasyonlarımızla entegre etmeye devam edecek olup, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeye ve karlılığımız ile likiditemizi arttırmaya odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gaz, FAVÖK marjını 9 puan artırdı

İşkollarına bakıldığında, 2019’da en iyi performans gösterilen faaliyet alanı CNG işkolu oldu. Sıkıştırılmış doğal gaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk dokuz ayında 127,8 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk dokuz ayında bu rakam 6,8 milyon metreküp spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 110,5 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış ayları ve yıl boyu müşterilerine satışlarını artırma stratejisi devam etti. Naturelgaz’ın satış hacmi ve Botaş tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse ikiye katlayarak 325,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kata yakın artışla 82,3 milyon TL açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 puan artış sağladı.

Liman işletmeciliği %19’luk gelir artışı sağladı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk dokuz ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 19’luk artış göstererek 515,2 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 14’lük artışla 343,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temiz enerjide yüzde 65’lik büyüme kaydedildi

Ko/tri-jenerasyon ve biyoküle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 65 arttırarak 97,8 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında, 13,3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması ve ko/tri-jeneasyon sistemlerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu, bir önceki yıl aynı dönemde açıkladığı 4,8 milyon TL’ye kıyasla 2,1 milyon TL FAVÖK açıkladı. Söz konusu gerilemede, santralin kurulum aşamasında biyokütle yakıt depolanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve aktifleştirilen tek seferlik 4 milyon TL seviyesindeki giderlerin de etkisi oldu. Bu etki hariç tutulduğunda, gerek biyokütle gerekse ko/tri-jenerasyon operasyonları FAVÖK artışı kaydetti.

Madende yaklaşık 371 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi

Maden işkolu 2019’un ilk dokuz ayında 370.893 ton ürün satışı gerçekleşti. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 33 artırarak 72,7 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise yüzde 16 artırarak 15,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Üretim performansı ve kalitesindeki iyileştirmeler sayesinde sürdürülebilir ihracat karlılığı yakalandı.

Gayrimenkul işkolu yılın ilk dokuz ayında 32,1 milyon TL gelir ve 15,7 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 45,8 milyon TL gelir ve 20,1 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk dokuz ayında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden gelen gelirler etkili olmuştu.

En yüksek getiriye sahip emeklilik fonu

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk dokuz ayında yüzde 2 artarak 37,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 2,1 milyon TL’ye kıyasla 1,1 milyon TL olarak açıklandı. Grubun sermayesinin %80’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Actus Portföy Yönetimi, başarılı performansını 2019 yılında da devam ettirmiş olup, Actus Hisse senedi fonu yılbaşından bu yana BIST 100 endeksinin %13,2 getirisine karşın, %62,9 oranında bir getiri sağlayarak tüm hisse senedi fonlarında 1. sırada yer aldı. Yine aynı dönemde, Actus tarafından yönetilen Vakıf Emeklilik ve Hayat Değişken Grup Emeklilik Fonu, kıstas getirisi 17,6% iken %37,0 getirisi ile 408 adet emeklilik fonu içerisinde en yüksek getiriye sahip emeklilik fonu oldu.

2020’de hedeflenen yolcu sayısı 13 milyona çıktı

GYH’nin ana faaliyet alanlarındaki büyüme stratejisi başarıyla devam ediyor. Liman işkolunda dönem içinde portföye katılan Nassau (Bahamalar) ve Antigua (Antigua & Barbuda) kruvaziyer limanları ile önemli kilometre taşları kaydedildi. Bu limanların portföye katılmasıyla 2020 yılı için hedeflenen yolcu sayısı yaklaşık 13 milyon oldu.

Bir diğer ana faaliyet alanı olan temiz enerji işkolunda, Grup ilk güneş enerjisi santralini portföyüne kattı. Ra Solar, Mardin’de yatırımını gerçekleştirdiği 9 MW’lık (10,8 MWp) santralin kısmi geçici kabulünü tamamladı. Global Yatırım Holding’in portföyünde bulunan santrallerin kurulu gücü Ra Solar ile birlikte 92,3 MW’a yükseliyor. Kurulu gücün 38,2 MW’ı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor. Mardin/Artuklu’da bulunan santralin 2020 yılı itibarıyla 10 yıl süreyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanması ve KWh başına 13,3 ABD sentlik tarifeden elektrik satması öngörülüyor. Ra Solar’ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) enerji üreterek 7.500 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

 

Global Yatırım Holding, 100 milyon TL’lik ilave hisse geri alım programı açıkladı

09.09.2019 – Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’de açıkladığı 150 milyon TL’lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL’lik ilave bir program açıkladı. İlk program kapsamında bugüne kadar 116 milyon TL’lik hisse geri alan GYH, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk programı tamamlayacak ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürecek. GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları da değerlendirmeye devam ediyor.

GYH’nin iştiraki Global Ports Holding (GPH), geçtiğimiz hafta küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor. Ayrıca GPH, tüm paydaşlar için değer maksimizasyonun yollarını araştırma amacıyla Goldman Sachs International ile stratejik değerlendirme yapıyor.GPH, belli varlıkları için birtakım ön teklifler alındığını belirtti.

Global Yatırım Holding (GYH) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, ilave hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon TL olmak üzere planlanan programa ek olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürme kararı alan Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon TL’lik alım yaptı. Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dâhil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz 01.03.2018 – 09.09.2019 tarihleri arasında hisse başı 3,40 TL ortalama fiyattan 34.072.330 (Şirket sermayesine oranı %10,46) adet GLYHO payı karşılığı 115.958.909,87 TL’lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 4,47 TL olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu hisse geri alım programı ile ilgili olarak: 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Mart 2018′ de belirlenen ve tamamlanmamış olan 150 milyon TL’lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanmasına ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar vermiştir.”

Kruvaziyerdeki fırsatlar değerlendiriliyor

GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları değerlendirmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bahamalar Hükümeti ile anlaşmaya imza atan GYH’nin iştiraki Global Ports Holding, küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllığına işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme ile birlikte GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 12 milyona çıkması bekleniyor.

Global Ports Holding, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlandı.

Ayrıca Global Ports Holding (GPH), tüm paydaşlar için değer maksimizasyonun yollarını araştırma amacıyla Goldman Sachs International ile stratejik değerlendirme yapıyor.GPH, belli varlıkları için birtakım ön teklifler aldığını, bu tekliflerin şu anda değerlendirildiğini, nihai sonuca dönük herhangi bir kesinliğin su aşamada olmadığını ve stratejik değerlendirmelerin yılsonuna kadar tamamlanabileceğini belirtti.

 

Global Yatırım Holding Mehmet Kutman: Sağlam Temellere Sahibiz

Global’in gelirleri ve FAVÖK’ü ilk yarıda yüzde 38 artış gösterdi

Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 636,1 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 artarak 228,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

20.08.2019 – GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sonuçların GYH’nin iş modelinin başarısını bir kez daha teyit ettiğini belirten Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 459,6 milyon TL’den 636,1 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde, başta sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği olmak üzere işkollarının tamamına yakını bu artışa katkı sağladı.

GYH 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 165,6 milyon TL’ye kıyasla yüzde 38 artış ile 228,0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Bu artışa en önemli katkıyı sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) ve liman işletmeciliği işkolları sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yılın ilk altı aylık döneminde elde ettiğimiz güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar gösteriyor ki; sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi devam ettirecek sağlam temellere sahibiz. Yılın devamında da hedeflerimize ulaşmak ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile ülke ekonomisine değer yaratmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlara devam ediyoruz

Sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, yılın ilk yarısında grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Yıllık bazda yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışı iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor. Ana faaliyet alanlarımız olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

2,1 milyon yolcu ağırlandı

İşkolları bazında bakıldığında liman işletmeciliği işkolu, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 26,8 oranında artış ile 2,1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. İyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu toplam yolcu sayısında özellikle Ege Port Kuşadası ve Valetta’daki kruvaziyer limanları ile yüzde 8,6 oranında organik büyüme kaydedildi. Diğer taraftan Venedik, Lizbon ve Singapur gibi öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolidasyona dâhil edilmeyen limanlar da dahil edildiğinde tüm limanlarda 3,3 milyon yolcu ağırlandı.

Kuşadası’nda yolcu yüzde 31 arttı

Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 31 ile güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ege Port Kuşadası’nın görünümü 2020 ve 2021 için güçlenmeye devam ederken, Bodrum ve Antalya Limanları da 2020 rezervasyonlarında önemli gelişme kaydetti. Ticari liman işletmeciliği segmentinde küresel ticaretteki genel belirsizliğin etkisi ile genel ve dökme kargo hacminde yüzde 42,4, konteyner hacminde yüzde 14,4 yavaşlama gerçekleşti.

Limanlarda gelir artışı kruvaziyerden

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2019 yılı ilk yarısı gelirleri, yıllık bazda yüzde 33’lük artış göstererek 306,3 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 33’lük artışla 195,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışın önemli bir kısmı, kruvaziyer liman operasyonlarından sağlanmıştır. Ortalamanın üzerinde getirili Ege Port Kuşadası ve Valetta Kruvaziyer Liman’larının artan yolcu sayısına paralel güçlü performansları ve konsolidasyona yeni dâhil olan limanlar artışta etkili oldu. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de güçlü finansal performansı destekleyen bir unsur oldu. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı.

Gazda FAVÖK üç kattan fazla artış gösterdi

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz, 2019 yılının ilk yarısında 72,0 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018’in ilk yarısında bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç tutulduğunda 59,1 milyon metreküp seviyesindeydi. Yaz aylarında zirve yapan satışları dengelemek için kış ve yıl boyunca artırma stratejisi başarıyla devam etti. Naturelgaz’ın gelirleri, satış hacmi ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda neredeyse iki kat artarak 171,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artışla 34,5 milyon TL FAVÖK açıkladı. Bu da FAVÖK marjında yaklaşık 9 baz puanlık artış sağladı.

Temiz enerjide gelirler yüzde 63 arttı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk yarısında gelirlerini yüzde 63 arttırarak 61,5 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması ve ko/tri-jenerasyon’da gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu geçen sene 1,1 milyon TL’ye kıyasla -0,4 milyon TL FAVÖK açıkladı. Biyokütle tarafında Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Ko/tri jenerasyon tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende iki katı aşan FAVÖK artışı

Maden işkolu 2019’in ilk yarısında yıllık yüzde 11 hacim artışıyla 262 bin 664 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 64 artışla 51,1 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise iki kattan fazla arttırarak 11,6 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansındaki iyileşme ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkül işkolu yılın ilk yarısında 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK açıklarken, bir önceki yıl 34,7 milyon TL gelir ve 13,4 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. 2018 yılı ilk yarısında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili olmuştu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk yarısında yüzde 4 artarak 24,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK geçen seneki 1,0 milyon TL’ye kıyasla 0,8 milyon TL olarak açıklandı.

Yeni birleşme ve satın almalar için adımlar atıldı

Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen varlık yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde ilk adım olarak Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş birleşme kararı aldı. Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunuyor. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisi de başarıyla devam ediyor. Grubun liman işletmeciliği iş kolu Global Ports Holding’in (GPH), ortakları ile birlikte Tunus’ta bulunan La Goulette Kruvaziyer Limanı’nı işleten şirketin satın alınmasına ilişkin ve ayrıca Nassau, Bahamalar’daki kruvaziyer limanı ihalesi için verdikleri teklifler en iyi teklif seçildi. Bunların yanı sıra GPH, Antigua & Barbuda’daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik kurmuş olduğu yüzde yüz bağlı ortaklığı GPH Antigua Ltd. unvanlı şirket için Royal Caribbean Cruises ile ortaklık yapma konusunda prensipte anlaştı. Ayrıca, GPH tüm paydaşlar için değer maksimizasyonunun yollarını araştırma amaçlı belirli varlıkların satışı ile stratejik yatırım ve ortaklıkları içeren stratejik bir değerlendirme sürecine girdi.

 

Actus ve İstanbul Portföy Birleşiyor

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

30.05.2019 – Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. İstanbul Portföy çatısı altında gerçekleşecek birleşme sonrasında toplam 3 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü ile alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “2017’de Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.

Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip Global Yatırım Holding’in iştiraki Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile yönettiği 2,3 milyar TL ile portföy büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldılar.

Actus’un 828,3 milyon TL’lik portföy büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük iki bağımsız ve yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketinin birleşmesiyle 3 milyar TL’yi aşan büyüklükle alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak. Actus’un mevcut kurumsal yatırımcı tabanı ve alternatif varlık sınıflarındaki pazar lideri konumu ile İstanbul Portföy’ün yabancı ülke varlık fonu dahil geniş yatırımcı tabanının bir araya gelmesi sonucunda aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı varlık yönetimi platformu ortaya çıkacak.

Hedefimizi gerçekleştiriyoruz

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990’da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017’de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Büyüme stratejisinde ilk adım

Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, Türkiye’nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding’in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde başarıyla atılmış ilk adım olduğuna dikkat çekti. Arıburnu, “2017’de stratejik ortaklığa gitmemizden bu yana olduğu gibi; stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Varlığımızı daha fazla güçlendirmeyi planlıyoruz

Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90,1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9,9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33,25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak. Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise şunları söyledi:

“Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen portföy yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde atılan ilk adım olan birleşme işlemi sonrasında özellikle her iki kuruluşun bugüne kadar farklı alanlarda oluşturduğu bilgi birikiminin yaratacağı sinerji, Global Yatırım Holding ve ortağı Centricus’un kurumsal desteği ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınacak. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.”

Sektörün gelişimine katalizör olacak

İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağına dikkat çekti. Ozaner, “2012’de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik” dedi.

Sektörde konsolidasyonun devam edeceğini söyleyen İstanbul Portföy Yönetimi CEO’su Burak Üstay ise “2017 ve 2018’de iki birleşmeyi başarıyla gerçekleştirerek bu eğilimin öncüleri arasında yer aldık. Şimdi bu yeni birleşme ile İstanbul Portföy ve Actus, hem yerel ve uluslararası hem de bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanlarına çok çeşitli yatırım fırsatları sunmak üzere güçlerini birleştiriyor” şeklinde konuştu.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında:

2012’de Polis Bakım ve Yardım Sandığı (Polsan) tarafından kurulan şirketin yüze 90,1 oranındaki hissesi 2015 yılında Global Yatırım Holding tarafından satın alındı. Polsan’ın halen yüzde 9,9 ortaklığının bulunduğu Actus Portföy Yönetimi yeni ortaklık yapısı ile satın alınma sırasında 140 milyon TL olan portföy büyüklüğünü 2019 Nisan sonu itibariyle 828,3 milyon TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

Actus Portföy Yönetimi, kurucusu olduğu 5 menkul kıymet yatırım fonunun yanı sıra 3 adet emeklilik fonu ile yine kurucusu olduğu ve her biri alanında birer ilk olan 3 adet girişim sermayesi fonunu da yönetmektedir. Girişim sermayesi yatırımlarında sektördeki en büyük portföy yönetim şirketi olan Actus, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne özkaynak finansmanı sağlayan yatırımının yanı sıra Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji fonunun da kurucusu ve yöneticisidir.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Hakkında:

2007 yılında Türkiye’nin ilk tam bağımsız yüzde 100 yerli sermayeli portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, yüzde 100 oranındaki hissesi, 2012 yılında 5 yatırımcı tarafından satın alınmıştır. İstanbul Portföy, yeni ortaklık yapısı ile 2012 yılındaki satın alınma sırasında 45 milyon TL olan portföy büyüklüğünü yaklaşık 50 katına çıkararak 2018 sonunda 2,14 milyar TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu 5 menkul kıymet yatırım ve 7 serbest yatırım fonunun yanı sıra 3 adet emeklilik fonu ile yine kurucusu olduğu, biri teknoloji sektöründeki start-up yatırımlarına yönelik, diğeri sağlık turizmi alanında yoğunlaşan 2 adet girişim sermayesi yatırım fonu da yönetmektedir

 

Global, Yıla Güçlü Başlangıç Yaptı

İlk çeyrekte FAVÖK yüzde 93, konsolide gelir yüzde 63 arttı

11.05.2019 – Global Yatırım Holding’in (GYH) 2019 yılı ilk çeyrek konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 260,4 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 78,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Bu sonuçlar büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mevsimsel doğaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çeken GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 artarak 159,5 milyon TL’den 260,4 milyon TL’ye yükseldi. Yine aynı dönemde, 2018 ilk çeyrekteki 40,7 milyon TL’ye kıyasla yüzde 93 artış ile 78,7 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

Verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. İyi çeşitlendirilmiş portföyümüz, kesintiye uğramayan yatırımlarımız ve dikkatli risk tedbirlerimiz ile verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik. Bu sonuçlar, büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

Mevsimsel etkilere rağmen güçlü sonuç

Finansal sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, işkollarının mevsimsel doğası nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çekerek, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar. Geleceğe baktığımızda karlı büyüme sağlama ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla, piyasalardaki mevcut makro ortama uygun doğru adımları attığımız için güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

Limanlarda yüzde 52,4 yolcu, yüzde 41 gelir artışı

İşkolları bazında bakıldığında, liman işletmeciliği işkolu 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolidasyona yeni dahil olan limanların da etkisiyle 510 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak yolcu sayısında yıllık bazda yüzde 52,4 artış gerçekleştirdi. Organik yolcu artışı özellikle Valletta Kruvaziyer Limanı’daki artışla yüzde 2,0 oldu. Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 85’le güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ticari liman işletmeciğinde ise her iki ticari limanın da katkısı ile konteyner hacmi yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Port Akdeniz’de mermer ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 artış göstererek 2018’in son çeyreğindeki negatif trendi tersine çevirdi. Küresel ticaretteki genel belirsizlik etkisi ile kargo hacimlerinde meydana gelen yavaşlama 2019’un ilk çeyreğinde de devam etti; bu paralelde genel ve dökme kargo hacminde yüzde 59,1 gerileme kaydedildi.

Liman işletmeciliği işkoluna ait 2019 yılı ilk çeyrek gelirleri, yıllık bazda yüzde 41’lik artış göstererek 110,8 milyon TL’ye yükseldi. Valetta Kruvaziyer Limanı’nda artan yolcu sayısı ve konsolidasyona yeni dahil olan limanlar gelir artışında etkili oldu. Gelirleri ağırlıklı olarak Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı olumlu yansıdı.

Liman işletmeciliği işkolu FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 54’lük artışla 66,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Singapur başta olmak üzere konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen limanlar, ve ayrıca konsolidasyona yeni dahil olan limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de FAVÖK’ü destekleyen bir unsur oldu.

Naturelgaz’da kış stratejisi başarılı oldu

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz 2019 yılının ilk çeyreğinde 31,3 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018 ilk çeyrekte bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç 16,9 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim artışında, yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış satışlarını artırma stratejisi etkili oldu.

Naturelgaz’ın gelirleri satış hacmindeki artış ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda iki kattan fazla artarak 73,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen sene açıkladığı 0,2 milyon TL’ye kıyasla, bu çeyrekte 13,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu da FAVÖK marjında yaklaşık 17 baz puanlık artış sağladı.

Elektrik üretimine Mardin’den biyokütle desteği

Elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 41 arttırarak 25,1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu güçlü gelir artışına rağmen geçen sene 0,3 milyon TL’ye kıyasla -1,9 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Biyokütle tarafında, Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Yüksek verimli dağınık üretim sistemleri tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende yaklaşık 2 kat gelir artışı

Maden işkolu 2019’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 hacim artışıyla 134.177 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yaklaşık olarak ikiye katlayarak 25,6 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise altıya katlayarak 6,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansında iyileşmenin ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulda gelirler yüzde 42 arttı

Gayrimenkül işkolu yılın ilk çeyreğinde 11,7 milyon TL gelir açıklarken, bir önceki yıl 5,8 milyon TL olan FAVÖK 6,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir artışında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili oldu. Diğer taraftan, döviz cinsindeki kontratların Türk Lirasına dönülmesi marjları bir miktar baskıladı.

Menkul kıymet ve varlık yönetiminden güçlü performans

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 artarak 13,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse ikiye katlanarak 1,7 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

 

Global Yatırım Holding’in FAVÖK’ü Yüzde 67, Konsolide Geliri Yüzde 40 Arttı

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

Global Yatırım Holding, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı:

FAVÖK yüzde 67, konsolide gelir yüzde 40 arttı

12.03.2019 – Global Yatırım Holding’in 2018 yılına ilişkin konsolide gelirleri yüzde 40 artışla 1 milyar 128 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Grubun konsolide operasyonel faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 2017 yılına oranla yüzde 67 artarak 465,0 milyon TL seviyesine ulaştı. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, sıkıştırılmış doğalgaz satışları (CNG) ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları artışa katkı sağladı.

Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünya genelinde geçerli zorlu ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, 2018 Global Yatırım Holding için önemli gelişmelerin gerçekleştiği iyi bir sene oldu. Dört senelik yoğun sermaye taahhütlerimizin ardından bütün işkollarımızın pozitif nakit akım yarattıklarını ve operasyonel amaçlı daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duymadıklarını ifade etmekten gurur duyuyorum. Global Yatırım Holding, 2019’da stratejik sektörlere, sürdürülebilir büyümeye ve yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarına odaklanmaya devam edecek” diye konuştu.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser ise “Sıkıştırılmış doğal gaz iş kolundaki iştirakimiz Naturelgaz için büyüme stratejisi doğrultusunda halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artarak 805,9 milyon TL’den 1 milyar 128 milyon 400 bin TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, sıkıştırılmış doğalgaz satışları (CNG) ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları artışa katkı sağladı. GYH, 2017’de açıkladığı 278,4 milyon TL’ye kıyasla 2018’de yüzde 67 artış ile 465,0 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, sonuçlar ile ilgili şunları söyledi: “Dünya genelinde geçerli zorlu ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, 2018 Global Yatırım Holding için önemli gelişmelere sahne olan iyi bir sene oldu.Grup bünyesindeki şirketlerimiz organik büyümelerini sürdürürken, finansal ve operasyonel şoklara karşı dayanıklılıklarını bir kez daha kanıtladılar. İyi çeşitlendirdiğimiz portföyümüz, ihtiyatlı risk tedbirlerimiz ve kesintiye uğramayan yatırımlarımız ile yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışının yanı sıra güçlü serbest nakit akışı yarattık. Son olarak, dört senelik yoğun sermaye taahhütlerimizin ardından bütün işkollarımızın pozitif nakit akım yarattıklarını ve operasyonel amaçlı daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duymadıklarını ifade etmekten gurur duyuyorum. 2019’da Global Yatırım Holding stratejik sektörlerine, sürdürülebilir büyümeye ve yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarına odaklanmaya devam edecek.”

Limanlarda genişleme stratejisi başarıyla sürdü

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisini başarıyla sürdürdüğüne dikkat çeken Kutman, “Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletme haklarını alarak Amerika kıtasına ilk adımı attık” dedi. Amerika Kıtası’nda dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler odaklı genişlemenin liman işletmeciliğindeki hedefleri için kilit önem taşıdığını hatırlatan Kutman, “Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. John’s Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Bahamalar’da Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğumuz teklif Bahamalar Hükümeti tarafından en iyi teklif seçildi” diye konuştu. Kutman, “2018’de ayrıca Hırvatistan’da bulunan Zadar Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devralarak Akdeniz’deki öncü pozisyonumuzu perçinledik” dedi.

2018 CNG için dönüm noktasıydı

Kutman sözlerine şöyle devam etti: “2018, sıkıştırılmış doğal gaz iş kolumuz için de dönüm noktası niteliğindeydi. Kaydettikleri ilerleme ve GYH’nin performansına katkılarından çok memnunum. Eminim ki 2019’da bu işkolumuz için önemli gelişmelerin kaydedildiği bir yıl olacaktır. Elektrik üretimi iş kolumuz Mardin biyokütle elektrik santralinin devreye alınmasıyla 83,3 MWe kurulu güce ulaştı.”

Göstergelerde güçlü gelişmeler görüldü

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser; 2018 dalgalı ve zorlu piyasa koşullarına rağmen grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, büyüme, karlılık ve verimlilik göstergelerinde güçlü gelişmelerin görüldüğünü ifade etti. Eser, “Karlı yatırımlarımız küresel varlığımızı genişletirken; yurt içinde de büyümeye devam etmemiz ve etkin bilanço ve risk yönetimi anlayışımız finansal sonuçlarımıza olumlu olarak yansıdı” dedi. Eser, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji ve varlık yönetimi işkollarında yatırımlarına devam edeceklerini belirtti

Eser sözlerine şöyle devam etti: “2018, sıkıştırılmış doğal gaz iş kolundaki iştirakimiz Naturelgaz için de kuvvetli bir toparlanma ve önemli ve devamlılık arz eden mali gelişmeler içeren bir sene oldu. Büyüme strateji doğrultusunda, Naturelgaz için halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz. Naturelgaz toplam taşıma doğalgaz pazarında yüzde 18-20, sadece CNG’de ise yüzde 75’e yakın pazar payına sahip.”

Limanlarda yüzde 42’lik gelir artışı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2018 yılı gelirleri, yıllık bazda yüzde 42’lik artış göstererek 601,0 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 47’lik artışla 402,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışa hem kruvaziyer hem de ticari liman faaliyetleri katkı sağlarken, kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların daha yüksek marjlı olan indi-bindi yolcu oranının artmasına paralel güçlü performansı ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketinden kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı, sene içinde devreye alınan yeni servislerden elde edilen gelirler, yükselen operasyonel verimlilik ve TL’nin döviz karşısındaki hareketi etkili oldu.

Diğer taraftan, iyi çeşitlenmiş liman ağı sayesinde liman işkolu 2018 yılında toplam yolcu sayısında özellikle İspanya ve Singapur’daki kruvaziyer limanları ile organik; sene içinde portföye dâhil olan Havana ve Zadar limanların etkisi ile inorganik olmak üzere toplamda yüzde 20 seviyesinde güçlü bir artış göstermiştir. Diğer taraftan, şirketin ticari segmentinde küresel ticaretteki genel belirsizlik etkisi ile hem konteyner hem de kargo hacminde yavaşlama meydana gelmesine rağmen, kar marjı yüksek proje kargo başta olmak üzere hizmet çeşitlendirmesine bağlı diğer gelirler ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde ticari segment FAVÖK karlılığında da artış gerçekleşti.

Elektrik üretimi gelirlerini 2 katın üzerinde arttırdı

Elektrik üretimi işkolu 2018’de gelirlerini iki katın üzerinde artırarak 83,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Biyokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimuma yakın kapasite ile üretim yapmaya başlayarak grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulundu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu geçen sene açıkladığı 0,1 milyon TL’ye kıyasla 7,1 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Gaz sektöründe FAVÖK 4 kat arttı

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri spot gaz ticareti hariç yüzde 32,0 artarak 242,1 milyon TL, FAVÖK’ü ise neredeyse dört katına çıkarak 40,0 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli riskten korunma sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2018 yılında 11 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılında 138,2 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Madencilikte yüksek getirili ürün satışı arttı

Maden işkolu ise 2018’de geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 29 artırarak 78,2 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise neredeyse 12 kat artırarak 22,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış ve üretim performansında iyileşmenin yanı sıra fiyatlandırmadaki artış güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Van AVM’den güçlü performans

Gayrimenkul işkolu gelirlerini neredeyse 2’ye katlayarak 61,1 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı; bir önceki yıl 20,6 milyon TL olan FAVÖK ise 25,6 milyon TL seviyesine yükseldi. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler ve Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde işlem hacmi arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılında yüzde 17 artarak 48,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017 senesinde 1,5 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’de 2,9 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK’teki olumlu gelişme işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

 

Global Yatırım Holding, 2018 yılı ilk dokuz ay sonuçlarını açıkladı:

Güçlü büyüme, ivme kazanarak devam ediyor

12.11.2018 – Global Yatırım Holding’in 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 820,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 68 artarak 349,4 milyon TL seviyesine ulaştı.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ve yılın ilk yarısında yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekte artarak devam ettiğini ifade etti. Eser, “Güçlü serbest nakit akım yaratımının yanı sıra FAVÖK’teki büyümenin konsolide gelirlerdeki büyümeden iki kat fazla olması iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemime ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 611,0 milyon TL’den 820,6 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları bu artışa katkı sağladı.

GYH 2018 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 208,0 milyon TL’ye kıyasla yüzde 68 artış ile 349,4 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Limanlarda yüzde 37’lik gelir artışı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2018 yılı ilk dokuz ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 37’lik artış göstererek 431,6 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 46’lık artışla 300,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışa hem kruvaziyer hem de ticari liman faaliyetleri katkı sağlarken, kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların artan yolcu sayısına paralel güçlü performansı ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketinden kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen kruvaziyer limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı ve Adria Limanında tamamlanan yatırım programı sonucu artan hacim gelir artışında etkili oldu.

Elektrik üretimi gelirlerini 2’ye katladı

Elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk dokuz ayında gelirlerini neredeyse 2’e katlayarak 59,4 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biyokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Biyokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimuma yakın kapasite ile üretim yapmaya başlayarak grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulundu. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu geçen sene aynı dönemde açıkladığı 0,4 milyon TL’ye kıyasla 4,8 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Gaz sektöründe FAVÖK 4 kat arttı

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri (spot gaz ticareti hariç) yüzde 29,8 artarak 178,9 milyon TL, FAVÖK’ü ise neredeyse dört katına çıkarak 30,5 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli riskten korunma sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2018 yılının ilk dokuz ayında 12 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılının ilk dokuz ayında 110,5 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Madencilikte yüksek getirili ürün satışı arttı

Maden işkolu ise 2018’in ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 20 artırarak 54,6 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise yaklaşık dört katın üzerinde artırarak 13,7 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Van AVM’den güçlü performans

Gayrimenkul işkolu gelirleri iki katın üzerinde artarak 45,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken; bir önceki yıl 15.2 milyon TL olan FAVÖK ise 20.1 milyon TL seviyesine yükseldi. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin gelirlerinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesive Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymetler ve varlık yönetiminde işlem hacmi arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılının ilk dokuz ayında yüzde 24 artarak 36,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017’nin ilk dokuz ayında 1,2 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’in ilk dokuz ayında 2,1 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK’teki olumlu gelişme işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

Sonuçlar iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor

Dalgalı koşullarda yüksek gelir ve FAVÖK artışı sağlandı

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser Grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ve yılın ilk yarısında yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekte artarak devam ettiğini ifade etti. Eser, grubun dalgalı piyasa koşullarında bile tüm işkollarının yıllık bazda yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışı sağladığını, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği ve yenilenebilir enerji işkollarında yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Eser, “Güçlü serbest nakit akım yaratımının yanı sıra FAVÖK’teki büyümenin konsolide gelirlerdeki büyümeden iki kat fazla olması iş modelimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Eser sözlerine şöyle devam etti: “Liman işkolumuz, Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletmesinin 21 Haziran’da devralınması ardından, dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler’de genişleme stratejimiz çerçevesinde Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. Johns Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik iyi niyet anlaşması (MOU) imzalayarak yeni bir adım attık. Nihai anlaşmanın 2019’un ilk yarısında imzalanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Global Ports Holding, Hırvatistan Zadar Gazenica Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini 20 yıllığına devraldı ve böylelikle Türkiye dahil liman işletilen ülke sayısı 9, kruvaziyer limanı sayısı 15 ve 2 ticariyle birlikte toplam liman sayısı 17’ye çıktı.“

Elektrik üretimi işkolunda Mardin – Derik’te 12MW kurulu güç ile üçüncü biyokütle santrallerinin rekor bir sürede ve örnek bir ekip çalışması ile hayata geçtiğini belirten Eser, “Yine 12 MW kurulu güce sahip Aydın – Söke santralimizin kapasite artış çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Aydın – Söke’de toplam kurulu güç 24MW’a, biyokütle enerji üretimimiz ise 41 MW’a ulaşmış olacak” diye konuştu.

Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz ve Yorumları

Limanlarla dünyaya yayılan Global Yatırım Holding enerjide ilk uluslararası adımı Kamerun’da attı

26.06.2018

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

Global Yatırım Holding, kruvaziyer liman işletmeciliğinin ardından enerji sektöründe de yurtdışı yatırımlara başladı. Holdingin yüzde 93,7 oranındaki bağlı ortaklığı sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) şirketi Naturelgaz, Kamerun’da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın bağlı ortaklığı Gaz du Cameroun (GDC) ile münhasır iş ortaklığı anlaşması imzaladı. Anlaşma ile önce Kamerun, sonrasında Sahra Altı Afrika pazarında CNG altyapısı ile hizmetleri, tasarlanması, kurulması ve işletilmesi üstlenilecek.

26.06.2018 – Toplam 8 ülkede bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in işlettiği 16 liman ile dünyanın en büyük bağımsız kruvaziyer liman yatırımcısı olan Global Yatırım Holding, enerji sektöründe de dünyaya yayılmanın ilk adımını attı. Global Yatırım Holding’in yüzde 93,7 oranındaki bağlı ortaklığı sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) şirketi Naturelgaz, Kamerun’da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın bağlı ortaklığı Gaz du Cameroun (GDC) ile münhasır iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

Afrika pazarına CNG cözümü sunulacak

Anlaşmaya göre Naturelgaz, GDC’nin ana pazarı Kamerun ve sonrasında Sahra Altı Afrika pazarında mobil enerji ihtiyacı olan müşterilere yönelik CNG altyapısı ile hizmetleri, tasarlanması, kurulması ve işletilmesini üstlenecek. Oto CNG ve şebeke dışı enerji kaynağı ihtiyacı duyan işletmeler için dökme CNG sunulacak. Doğalgazdan elektrik üretimini de kapsayan anlaşma uyarınca ilk etapta bu yıl CNG tesis kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınması planlanıyor.

Muazzam büyüme fırsatı

Türkiye’de fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi işletmeler ile ve aynı zamanda doğal gaz boru hattına erişimi olmayan yerleşim yerlerine dökme CNG satışı ve dağıtımı yaptıklarını söyleten Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan, “Ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa’nın büyük CNG oyuncularından biriyiz” dedi. Victoria Oil & Gas ile GDC üzerinden girdikleri ortaklık sayesinde yakaladıkları muazzam büyüme fırsatından dolayı heyecan duyduklarını belirten Turan, şunları söyledi: “Karmaşık CNG değer zincirlerini geliştirmek ve başarılı bir şekilde yönetmek konusunda önemli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahibiz. GDC’nin yüksek kaliteli gaz rezervleri ve değerli bir varlık tabanı mevcut. Naturelgaz, GDC ile işbirliği içinde Kamerun gibi enerji ihtiyacının yüksek ve enerji arzının talebi karşılayamadığı ülkelerde CNG enerji çözümleri sunacak.”

GDC Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Foo, ise “Naturelgaz ile yapılan bu anlaşma ile, Kamerun’dan başlayarak, GDC’nin gaz üretimi, dağıtımı ve enerji çözümleri konusundaki tecrübesi ile Naturelgaz’ın CNG tedariği konusunda uzmanlığı bir araya gelmiştir. Ürün listemize CNG’nin de eklenmesinden son derece mutluyuz” dedi.

Enerji, Global’in üç stratejik yatırım alanı arasında

Liman işletmeciliği, portföy yönetimi ile temiz ve yenilenebilir enerji, Global Yatırım Holding’in üç stratejik yatırım alanını oluşturuyor. Global Yatırım Holding’in Naturelgaz ile yürüttüğü CNG operasyonları dışında güneş enerjisi ve biyokütle yatırımları da bulunuyor

 

Global Yatırım Holding, 2018 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı: Rekor FAVÖK artışı

Global Yatırım Holding’in 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin konsolide gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 459,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 artarak 165.6 milyon TL seviyesine ulaştı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kutman, “Yılın geri kalanında piyasa koşullarını göz önünde tutarak temkinli olmak gerekiyor. Bu nedenle ana faaliyet alanlarımızdan liman işletmeciliği işkolundaki uluslararası yatırımlara odaklanacağız” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, nakit, nakit benzerleri ve tahsisli kredi imkanları da dahil olmak üzere grubun likiditesinin 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılayacağını ifade etti. Ayrıca, grubun ana işkollarının kazancının döviz cinsinden olması nedeniyle TL’deki dalgalanmalara karşı grubun oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Global Yatırım Holding (GYH), 2018 yılı ilk altı aylık dönemime ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 351.8 milyon TL’den 459.5 milyon TL’ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, elektrik üretimi ve gayrimenkul olmak üzere işkollarının tamamına yakını bu artışa katkı sağladı.

GYH 2018 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde açıkladığı 113.6 milyon TL’ye kıyasla yüzde 46 artış ile 165.6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Uluslararası yatırımlara odaklanacağız

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, grup bünyesindeki şirketlerin performanslarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kutman, “Yılın geri kalanında piyasa koşullarını göz önünde tutarak temkinli olmak gerekiyor. Bu nedenle ana faaliyet alanlarımızdan liman işletmeciliği işkolundaki uluslararası yatırımlara odaklanacağız” dedi.

Limanlarda İspanya’dan önemli katkı

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait 2018 yılı ilk altı ay gelirleri, yıllık bazda yüzde 28’lik artış göstererek 231 milyon TL, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 26’lık artışla 147.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışlarda gerek kruvaziyer limanları gerekse ticari limanlar önemli rol oynadı. Kruvaziyer liman işletmeciliği tarafındaki büyüme, İspanya’daki limanların önemli katkısı ile yıllık bazda yüzde 6,3 oranında yolcu artışı ve yan hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen Singapur kruvaziyer limanı FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Ticari liman işletmeciliği tarafında ise, proje kargo ticaretindeki hacim artışı ve Adria Limanında tamamlanan yatırım programı sonucu artan konteyner hacmi gelir artışında etkili oldu. Bunlara ilave olarak, gelirleri Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve operasyonel verimlilikteki iyileşme de finansallara olumlu yansıdı.

Gazda maliyetler geriledi

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri (spot gaz ticareti hariç) yüzde 15,4 artarak 88.4 milyon TL, FAVÖK’ü ise iki katından fazla artarak 10.3 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Maliyetlerdeki gerileme ve iki yıl vadeli hedging sözleşmesinin dolması ile daha uygun fiyatlarla alım yapılabilmesi sebebiyle FAVÖK marjı 2018 yılının ilk yarısında 7 puan artış gösterdi. Gaz işkolu 2018 yılının ilk altı ayında 59.1 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı (spot gaz ticareti hariç) gerçekleştirdi.

Elektrikte gelirler 3 kata yakın arttı

Elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk altı ayında gelirlerini neredeyse 3’e katlayarak 37.7 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam 17.2 MW kurulu güç ve YEKDEM kapsamında, 13.3 USc/Kwh tarife ile biokütle bazlı elektrik üretiminin başlaması etkili oldu. Devreye alma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliğine bağlı olarak 1 Ocak 2018’de üretime başlayan biokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren optimum kapasite ile üretim yapması planlanmakta ve üretiminin önümüzdeki dönemlerde grubun konsolide FAVÖK’üne önemli katkıda bulunması beklenmektedir.

Devam eden yatımlar ikinci yarıda devreye alınacak

Diğer taraftan Aydın santralinde 12MW olan kurulu gücün kapasite artırımı yapılarak 24 MW kurulu güce artırılması ve Mardin’de inşaatı devam eden 12MW kurulu gücündeki santralin de 2019 yılında YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir. Ayrıca, diğer bir temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi alanında da Mardin (9MW) santralinin 2018’in 3. çeyreğinde devreye alınması ve 2019’da YEKDEM kapsamında elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır. Sonuç olarak, biyokütleye ve güneşe dayalı yenilenebilir enerji iş kolumuzun toplam 50,2 MW kurulu güç ile; grubun konsolide FAVÖK’üne 2019’da yaklaşık 14 milyon Amerikan Doları ve 2020’de 20 milyon Amerikan Doları seviyelerinde önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

Madende gelir artışı yüzde 16

Maden işkolu ise 2018’in ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 16 artırarak 31.2 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise sekiz katın üzerinde artırarak 5.1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulde Skycity ve Van AVM katkısı

Gayrimenkul işkolu gelirleri iki katın üzerinde artarak 34.7 milyon TL seviyesinde; bir önceki yıl 10.1 milyon TL olan FAVÖK ise 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansta Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler ve Van AVM’nin güçlü performansı etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi gelirlerinde yüzde 29 artış

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2018 yılının ilk yarsında yüzde 29 artarak 23.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017’nin ilk yarısında 0.2 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’in ilk yarısında ciddi bir iyileşme göstererek 1,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK’teki bu normalizasyon işlem hacimlerindeki artıştan ve azalan maliyetlerden kaynaklandı.

Likiditemiz 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılıyor

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, Grup’un likidite pozisyonuna dair yaptığı açıklamada, grubun seçim sonrasındaki belirsizlik ve dalgalı piyasa koşullarında bile vadesi gelmiş tahvillerini yüzde 120 oranında yenilemeyi başardıklarını ifade etti. Son dönemdeki makro gelişmeler nedeniyle yeni tahvil ihracı seçeneğinin bir süreliğine askıya alındığını belirten Eser, nakit, nakit benzerleri ve tahsisli kredi imkanları da dahil olmak üzere grubun likiditesinin 2018 ve 2019 borçlarını rahatlıkla karşılayacağını ifade etti. Ayrıca ana işkollarının kazancının döviz cinsinden olması nedeniyle TL’deki dalgalanmalara karşı grubun oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Global Yatırım Holding GLYHO Hisse Analiz ve Yorumları

 

 

Global Yatırım Holding’in Enerjideki Temiz İmzası

Global 2020’nin İlk Yarısında, Gelirlerini Yüzde 16 Artırarak 739,9 Milyon Liraya Çıkardı

02.11.2017 – Global Yatırım Holding tarımsal ve hayvansal biyokütleden 17.2 MW’lık elektrik üretimine başladı. Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki santralleri ile biyokütleden elektrik üretimine başladı. Pamuk sapı da dahil olmak üzere tarımsal ve hayvansal biyokütleden üretim yapan iki tesis, 17.2 MW’lık toplam kapasiteleri ile 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor, yaptıkları işbirlikleriyle bölgede tarımında verimi arttırıyor.

Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülke potansiyelinin yüzde 1’inin dahi değerlendirilmediğine vurgu yapan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, bu modeli tüm Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Bu alanda 2020 yılına kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise, “250 MW kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimiyle Türkiye’de lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding, Liman, Enerji, Gayrimenkul ve Finans sektörlerindeki güçlü faaliyetleri ve öncülük misyonu ile imza attığı önemli başarılara bir yenisini daha ekledi. Global Yatırım Holding’in enerji alanındaki ana iştiraki Consus’un bağlı ortaklıkları olan ve biyokütleden elektrik üretimi konusunda Türkiye’nin sayılı şirketlerinden Mavibayrak Enerji Aydın Söke’de, Doğal Enerji ise Şanlıurfa’da elektrik üretimine başladı.

Türkiye’nin gelişen enerji ihtiyacının ulusal kaynaklardan ve çevreye duyarlı bir şekilde karşılanmasını hedefleyen Global Yatırım Holding, bu doğrultuda yatırımını tamamladığı iki öncü tesisinde biyokütleden elektrik üretimine başladı. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan biyokütleden enerji üretimi; hasat sonrasında tarım alanlarında kalan hasat atıkları, hayvan üreticiliğinden oluşan doğal atıklar ve orman atıklarının enerjiye dönüştürülmesi ile gerçekleştiriliyor. Enerjide ithal girdiye olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayan bu model ile Consus; bölgesel istihdama da önemli bir katkı sağlıyor. Tarladan toplanarak çevreye saygılı bir şekilde enerjiye dönüştürülen temiz ve yerli kaynaklar “Yenilenebilir/Temiz Enerji” kapsamında değerlendiriliyor. Consus, bu süreçte kamu kuruluşları ve çiftçilerle ortak çalışmalar yürüterek, tarım verimliliğinin artmasında da önemli bir rol oynuyor.

Söke’de pamuk sapından elektrik üretiliyor

Consus, biyokütleden enerji ürettiği Türkiye’nin öncü santrallerinden birini iştiraki Mavibayrak Enerji vasıtasıyla Aydın’nın Söke ilçesinde hizmete soktu. 12 MW kurulu gücündeki santral, hasat sonrasında tarlada kalan pamuk saplarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. 12 MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 80 milyon kWs elektrik üreten santral, 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Mavibayrak Enerji’nin 12 MW olan kurulu gücü, kapasite artırımı ile 24 MW’e çıkarılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca onaylanan kapasite artışının, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Tarımsal ve hayvansal atıktan 45 bin haneye elektrik

Consus’un bir diğer öncü santrali de Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunuyor. Doğal Enerji, 5.2 MW kurulu gücünde, tarımsal biyokütle ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi elde eden tesisi ile bu alanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen öncü santrallerden biri olarak üretime başladı. 5.2MW’lık kapasite ile yılda yaklaşık 35 milyon kWs elektrik üretimi yapacak santral, 15 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Global Yatırım Holding, Aydın ve Şanlıurfa’daki tesisleri ile tarımsal ve hayvansal atıklardan toplam 45 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Kutman: “Bu modeli Türkiye’de yaygınlaştıracağız”

Türkiye’nin biyokütle varlığı ile 5000 MW’ın üzerinde enerji üretmenin mümkün olduğunu dikkat çeken Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman; “Biyokütleden enerji üretimi, Türkiye’de çok yeni bir alan ve toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 1’in dahi altında. Oysa Türkiye geniş tarım alanları ve hayvancılık faaliyeti ile bu konuda çok önemli bir potansiyele sahip. Yurtdışında oldukça yaygın olan biyokütleden enerji üretimini, Türkiye’de de yaygınlaştırıp hak ettiği yere taşıyacağız. Biyokütle tedarik ve santral işletmeciliği faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve sayılı şirketlerden biri olan Consus’un bu alandaki öncü yatırımları hızlı ve güçlü bir şekilde sürecek” dedi.

Arpacıoğulları: “450 milyon dolar yatırımla, yıllık 1.5 milyar kWs kapasite hedefliyoruz”

Biyokütle yatırımlarını 450 milyon dolara taşımayı planladıklarını belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise; “Aralıksız yatırımlarımızla 2020 yılına kadar yaklaşık 250 MW kurulu güce ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin tarımsal atıklarının yoğun olduğu bölgelere odaklanacağız. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte, yılda yaklaşık 1.5 milyar kWs’lik elektrik üretimi ile Türkiye’nin biyokütleden enerji üreten en büyük şirketi olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ataşehir escort
lara escort istanbul escortcasino siteleri mycbet.com en iyi casino siteleri